Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Poszukując Chopina
Bogusław Rottermund
autor
prof. dr hab. Bogusław Rottermund

recenzja naukowa
prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski
prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej

konsultacja językowa
język angielski – Brittany Jorgen
język niemiecki – Katarzyna Rottermund


ISBN 978-83-63072-76-6
W 2016 roku nakładem Akademii Sztuki w Szczecinie ukazała się monografia zatytułowana Poszukując Chopina, pióra prof. dra hab. Bogusława Rottermunda, kierownika Katedry Fortepianu. Książka ta została bardzo wysoko oceniona przez naukowych recenzentów. Prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski napisał: „Książka B. Rottermunda jest pozycją szczególną wśród wielu prac analizujących dzieło naszego wielkiego kompozytora. Wyjątkowość tej publikacji polega przede wszystkim na głębokiej analizie zarejestrowanych na płytach wykonań muzyki Chopina, wykonań wielkich pianistów, którzy choć nie należeli wcale do powszechnie uznanych chopinistów to jednak ich spojrzenie na dzieła Chopina było spojrzeniem wielkich interpretatorów   prezentujących różne, często odmienne podejście do wykonawstwa chopinowskiego, ale zawsze poszukujących prawdziwych intencji twórcy, interpretatorów wiarygodnych poprzez swoje mistrzostwo wykonań dzieł twórców różnych epok.

Analiza wykonań utworów Chopina utrwalonych na płytach przez koryfeuszy pianistyki XX wieku, wzbogacona jest przez Bogusława Rottermunda niesłychanie interesującymi i oryginalnymi własnymi spostrzeżeniami czynionymi nie tylko z pozycji krytyka muzycznego, ale przede wszystkim z pozycji pianisty i profesora sztuki muzycznej. To wielowymiarowe spojrzenie na problematykę interpretacji chopinowskich potwierdza znakomite kompetencje Autora. Nie dziwi fakt, że właśnie kompetencje zadecydowały, iż kulminacyjnym rozdziałem książki B. Rottermunda są rozdziały o chopinowskich interpretacjach Jana Ekiera, artysty jak mało kto predystynowego do wyrażania się, również poprzez muzyczne wykonania, o dziele Chopina. Prof. Jan Ekier, chopinolog i chopinista, zgłębiwszy jako edytor dzieł wszystkich Chopina, muzykę naszego genialnego kompozytora we wszystkich jej aspektach, miał wszystkie dane po temu, a także moralne prawo przedstawienia swojej wizji wykonawstwa chopinowskiego.

Niezależnie od wysokiej oceny na jaką zasługuje merytoryczna treść książki, o jej bezsprzecznej wartości decydują także i inne elementy.

Niezwykle obrazowy i barwny język książki przedkładanej czytelnikowi jest „kompaktowy”, bowiem Autor kieruje się zasadą, że z potoku myśli łatwo jest wyłowić potrzebne słowo, natomiast z potoku słów wyłowić potrzebną myśl jest niekiedy trudniej. Z każdego zdania wyziera zachwyt nad pięknem muzyki i wielu jej wykonań. Wnikliwe oceny samych utworów, jak i ich interpretacji sięgają od entuzjastycznych po czasami bardzo surowe, choć sprawiedliwe i merytorycznie uzasadnione. Nowe czasy, nowe wyzwania to także nowy język oraz nowy jego styl. Naukowa - merytoryczna zwartość i bogata treść nie wykluczają posługiwania się myślami oraz stwierdzeniami pełnymi skojarzeń, odniesień, czasami aluzji nie tylko do rzeczywistości czy literatury, ale też codzienności. Tak komponowana narracja znakomicie „odciąża” czytelnika, uatrakcyjnia i ułatwia proces czytania oraz sprzyja własnym asocjacjom, jak również wyciąganiu wniosków.
Reasumując, uważam książkę Bogusława Rotermunda za pozycję wyjątkową w polskiej literaturze muzycznej i gorąco popieram projekt jej wydania.

Z kolei prof. dr hab. Anna Wesołowska – Firlej pisze:
„Praca stanowi ważną pozycję w badaniach chopinistycznych w Polsce w ostatnim czasie. Przybliża twórczość kompozytora na podstawie porównania wykonań najwybitniejszych pianistów XX wieku. Dogłębna analiza powyższych interpretacji pod względem określenia idiomu chopinowskiego dzieła jest najbardziej wartościową cechą monografii. Takie ujęcie tematu to nowość na rynku wydawniczym”.

Na okładkach można podziwiać fragmenty obrazów pędzla dr hab. Elżbiety Wasyłyk, prof. AS, z cyklu Fortepian Chopina oraz Etiudy.
prof. dr hab. Bogusław Rottermund

Pianista, germanista, publicysta i krytyk muzyczny, autor książek (recenzowanych monografii) Poszukując Chopina (wyd. 2016 r.), Sonaty fortepianowe klasyków wiedeńskich – Beethoven (wyd. 2017 r.), Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy. Preludia, wariacje (wyd. 2018 r.), Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy. Sonaty (wyd. 2020 r.). Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy. Mazurki (wyd. 2021 r.). Działalność pianistyczna - recitale i występy z orkiestrami, nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej - znalazła odzwierciedlenie w recenzjach m.in. w ogólnopolskiej prasie muzycznej. Studiował w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Waldemara Andrzejewskiego oraz na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada w dorobku kilkadziesiąt publikacji naukowych, dotyczących pianistyki i jej historii, metodyki nauczania, oraz literatury i fonografii fortepianowej, jak również ponad 700 artykułów (w tym wywiady z pianistami), które ukazały się na łamach czasopism muzycznych (Ruch Muzyczny, Przegląd Muzyczny, Poradnik Muzyczny, Życie Muzyczne, Twoja Muza, Klasyka) oraz w prasie codziennej. Na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przetłumaczył na język polski książkę Nathana Perelmana W klasie fortepianu. Dla Polskiego Radia Szczecin napisał, zrealizował i poprowadził 350 godzinnych audycji poświęconych muzyce poważnej (głównie fortepianowej). Jako krytyk muzyczny występował przed kamerami TVP 2 oraz TVP Szczecin oraz w PR Szczecin.

Wykładowca i organizator kursów dla polskich oraz niemieckich nauczycieli i uczniów szkół muzycznych. Juror ogólnopolskich i makroregionalnych konkursów oraz przesłuchań uczniów klas fortepianu. Przewodniczący jury konkursu Mały wirtuoz.

W 2014 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

Z Akademią Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu związany jest od ponad 30 lat. Od 2010 r. pełni funkcję kierownika Katedry Fortepianu Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. Grono absolwentów jego klasy fortepianu w obu uczelniach liczy ponad 70 osób.