Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
zakład grafiki interaktywnej
Pracownia Działań Interaktywnych i Animacji
 Wydział Grafiki
 
Pracownia Działań Interaktywnych i Animacji ma status wolnego wyboru. Program pracowni zakłada rozwój indywidualnej wypowiedzi artystycznej w oparciu o znajomość poszczególnych mediów. Pracownię cechuje otwartość na wszystkie media oraz na twórcze eksperymenty w obszarze sztuki. Tematy, które są podejmowane przez studentów przyjmują formy takie jak wideo art, fotografia cyfrowa, animacja komputerowa, grafika cyfrowa, performance, instalacja czy obiekt. Realizacje bazują na znajomości technik: animacji 2D oraz 3D, montażu obrazu i dźwięku, obróbki fotografii cyfrowej. W ramach ćwiczeń studenci pracują również w studiu blue box, realizują tematy w oparciu o pracę w programach komputerowych m.in.: Adobe Premier, Adobe Affter Effects, Adobe Photoshop, 3D Max. Głównym celem jest pobudzenie kreatywnego, twórczego  wykorzystywania narzędzi cyfrowych tj. kamera, aparat fotograficzny, komputer oraz nabycie wiedzy w zakresie sztuki współczesnej. Studenci w oparciu o wszystkie możliwe media oraz formy aktywności twórczej odpowiadają na zadane tematy łącząc ze sobą rozmaite środki wyrazu. Program pracowni zakłada interaktywność oraz realizacje w przestrzeni publicznej.


W ramach promocji działalność artystyczna studentów była prezentowa m.in. na wystawach: „Boondocks III” Centrum Kultury Faust, Hanower w Niemczech, „Neigborhood” Collage School Of Art w Izraelu, „Miasto kobiet” Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, w 2016 roku – wystawa końcoworoczna w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, „Blackout” Greenhouse, Berlin w Niemczech oraz „Światłoaktywność” 13 muz w Szczecinie.