Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra nowych mediów i animacji
Pracownia Działań Interdyscyplinarnych
Wydział Sztuki Mediów
Sala 115 Pałac pod Globusem
W Pracowni Działań Interdyscyplinarnych, duży nacisk kładziemy na codzienną praktykę sztuki, wypracowanie sposobu na regularne „myślenie przez działanie”, podejmowanie prób i korygowanie błędów, co – w przypadku sztuki współczesnej – wydaje nam się szczególnie ważne. W ramach zajęć poddajemy również dyskusji szereg problemów sztuki współczesnej, opierając się na wybranych tekstach.

Studenci i studentki są zachęcani do tworzenia złożonych realizacji, zawierających w sobie kilka form wyrazu (muzyka, obiekt, ruch, itp.). Kluczowym odniesieniem jest kontekst miejsca i czasu/czasów oraz proces powstawania wypowiedzi artystycznej.

Program pracowni jest rozszerzony o warsztaty z zaproszonymi gośćmi, którzy poruszają się w różnych dyscyplinach i dzielą się praktyczną i teoretyczną wiedzą na temat muzyki współczesnej, choreografii, scenografii, itp.

Wykładowcy Pracowni Działań Interdyscyplinarnych są inicjatorami Festiwalu Sztuki Młode Wilki oraz kuratorami Festiwalu Duos.