Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra filmu
Pracownia Filmu Społecznego
Wydział Sztuki Mediów
Sala 312 CPK
Działania Pracowni filmu społecznego skupione są na poznawaniu krytycznych i społecznych praktyk artystów i artystek posługujących się medium filmowym oraz doświadczaniu pracy kolektywnej i partycypacyjnej. Współautorstwo w jej programie jest nie tylko metodą pracy, ale i tematem bezustannie poddawanym analizie i twórczemu namysłowi.

Studenci i studentki Pracowni filmu społecznego realizują semestralne i roczne projekty filmowe skupione na aktualnych zagadnieniach i lokalnej problematyce. Oprócz działań indywidualnych i realizowanych w małych grupach, Pracownia prowadzi projekty kolektywne, w których uczestniczą wszyscy skupieni wokół niej studenci i studentki oraz osoby zaproszone do współpracy.

Zajęcia składają się ze wspólnych spotkań, wykładów i dyskusji oraz regularnych konsultacji projektów artystycznych. Semestralna praca podsumowana jest grupowym udziałem w wystawie a rok akademicki kończy organizowany i kuratorowany przez całą Pracownię publiczny pokaz filmów.