Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra architektury wnętrz
Pracownia Form Przestrzennych
i Struktur Architektonicznych
Wydział Architektury Wnętrz
 
Pracownia Projektowania Form Przestrzennych i Struktur Architektonicznych prowadzi zajęcia II i III roku pierwszego stopnia oraz dla I i II roku drugiego stopnia.

Zadania semestralne opierają się na analizie funkcji obiektów i projektowanych przestrzeni w kontekście oddziaływania koloru, dynamiki brył i kształtów. Zwracamy uwagę w projektach małej architektury rekreacyjnej, estradowej, na relacje z przestrzenią miejską, zielenią, warunkami planu sytuacyjnego. Przy projektach wystawienniczych takich jak ekspozycje muzealne, galeryjne, targowe, badamy kontekst historyczny, stylistyczny, ergonomiczny, a także oczekiwania inwestorów.

Wizualna ekspresja form i uzasadniona świadomość użytych środków formalnych, rozwiązań technicznych to priorytetowe akcenty projektów nad którymi pracujemy.

Prace studentów i studentek powstałe podczas ćwiczeń i dyplomów prezentujemy na wystawach, festiwalach takich jak: Poznań Design Festiwal, Łódź Design, Sympozjum Medea i innych.

W Pracowni odbywają się również zajęcia dla studentów drugiego stopnia w ramach wybranej pracowni artystycznej- tu skupiamy się na szukaniu łączników pomiędzy rzeźba/obiektem a designem, który poddajemy krytycznej analizie treściowej i formalnej. Pracownia współpracuje z Laboratorium Technik Ceramicznych w Centrum Przemysłów Kreatywnych