Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
zakład grafiki interaktywnej
Pracownia Grafiki Interaktywnej 2 (dźwięk)
Wydział Grafiki
 
 Gdy stałem na polu
przede mną nie było drogi,
gdy poszedłem i spojrzałem za siebie,
za mną była droga.
 
Ideą Pracowni jest badanie i kreacja na pograniczu wszystkich mediów cyfrowych i analogowych ze specjalnością poszukiwania dialogu pomiędzy
obrazem a dźwiękiem. Interesuje nas relacja pomiędzy Sztuką, Nauką i Technologią, kreatywne wykorzystywanie obiektywnej wiedzy, zaawansowanej technologii i programów komputerowych w celu realizacji prac, które stwarzają autonomiczną rzeczywistość łącząc pracę w programach takich jak: Ableton, A-frame, Arduino, Blender, Max/MSP, Reaper, Resolume, Unity czy TouchDesigner.
Wspólną realizacją w 2020 roku był projekt interaktywny studentów: https://symularis.glitch.me/, we współpracy z dr Patrykiem Lichotą.
Wspieramy indywidualne działania, a następnie pracę w zespołach w pracowni, a następnie w międzynarodowych, ze studentami z Japonii,
Tajwanu, Izraela, Niemiec, Słowacji a także z partnerskich uczelni w Polsce, by inspirować się i dzielić różnymi kompetencjami. Podstawowym celem jest realizacja skończonych dzieł i prezentacja ich w międzynarodowym kontekście.
 
Jako kurator pragnę wprowadzać studentów w praktykę artystyczną i uczestnictwo w międzynarodowych projektach takich jak Mediations Biennale Polska, czy Pavilion 0 w Wenecji: www.mediations.pl, www.pavilion0.net
Interesuje nas wymiana i realizacja wspólnych projektów między innymi z Uniwersytetem Tsing Hua w Shinchu, Uniwersytet Sztuki i Nauk Społecznych Alanus w Alfter, Akademią Sztuk Pięknych w Wenecji, Wyższą Szkołą Sztuki Weisensee w Berlinie, Uniwersytetem w Manchester, czy Uniwersytetem Bezalel w Jerozolimie, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach czy Akademią Muzyczną w Poznaniu. Swoje realizacje studenci mogą realizować również łącznie w innych pracowniach w ramach naszej uczelni, w tym również dyplomy.

dr Michał Janocha jako współprowadzący pracownię: kompozytor, dyrygent i sound designer, odkrywa w swojej twórczości pomost między światem analogowym i cyfrowym, relacje obrazu i dźwięku, tworząc dzieła intermedialne. Swoje poszukiwania na pograniczu sztuki i technologii
realizuje w roli dyrygenta zespołów takich jak Poznańska Orkiestra Laptopowa (lambdaensemble.com.pl), czy orkiestra Trans-for-Matha Ensemble (www.trans-for-matha.com).

Naszą misją jest doświadczanie progu tajemnicy, obecnej zmysłowo, sensorycznie w dziele sztuki za pomocą splotu różnych mediów i technologii. Obszarem działania artysty jest tworzenie dzieł, które są nie-wiedzą, badaniem, generowaniem i obecnością obrazów poza zasięgiem
translacji werbalnej.