Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra komunikacji wizualnej
pracownia komunikacji wizualnej
Wydział Wzornictwa
CPK, sala 310
 
Komunikacja wizualna (z ang. visual communication) to całokształt świadomych działań twórców komunikatów wizualnych w ikonosferze wraz z procesem jego odbioru i – coraz częściej – interakcji. Zalicza się do niej zarówno cała sfera działalności artystów sztuk wizualnych, jak i znaki drogowe czy systemy piktogramów w przestrzeni publicznej. To efekty działań designerów w zakresie typografii czy ilustracji, ale także cały świat wizualnych działań reklamowych. To system kodów, za pomocą których autor komunikatu wizualnego jest w stanie przekazać skomplikowane treści wybranej grupie odbiorców za pomocą precyzyjnie dobranych narzędzi perswazji wizualnej. To wreszcie język obrazów, dzięki którym użytkownik systemu operacyjnego komunikuje się ze swoim telefonem, tabletem czy komputerem – i z innymi użytkownikami.
Pracownia Komunikacji Wizualnej na pierwszym roku studiów prowadzi kurs podstaw komunikacji wizualnej, a od drugiego roku – jako pracownia kierunkowa – jest wybieraną pracownią dyplomową (licencjat, dyplom magisterski) lub uzupełniającą. Prowadzimy zadania z zakresu rozpoznania kodów komunikacji wizualnej charakterystycznych dla różnych mediów i ich wykorzystania w działaniach projektowych i artystycznych. Po ukończeniu kursu student powinien posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji wizualnej, umieć rozpoznać i wykorzystać specyfikę konkretnego medium w artykułowaniu własnych komunikatów. Program pracowni zorientowany jest na kształtowanie osobistego języka tworzenia komunikatów wizualnych z wykorzystaniem takich mediów jak rysunek, grafika, tekst, fotografia, film, instalacja, obiekt.