Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra komunikacji wizualnej
pracownia liternictwa i typografii
Wydział Wzornictwa
CPK, sala 003

Pracownia przygotowuje studentów do pracy z typografią jako ważną częścią wiedzy i umiejętności designera. W pierwszym roku wszyscy studenci wzornictwa zapoznają się z historią i rozwojem pisma łacińskiego od antyku do czasów dzisiejszych. Pracują praktycznie z alfabetami historycznymi i współczesnymi. W trakcie realizacji plakatów typograficznych zapoznają się z podstawowymi problemami pracy z typografią i jej zasadami.

Na drugim roku chętni studenci poszerzają wiedzę typograficzną w kierunki kaligrafii i jej używania we współczesnym wzornictwie. Pracują też nad kolekcją plakatów typograficznych z aktualnym tematem zaangażowanym społecznie. Na trzecim roku studenci mają okazję projektować własne pismo bezszeryfowe oraz jego wersję bold. Na jego podstawie mogą też zaprojektować Egipcjankę. Na drugim i trzecim roku istnieje też możliwość indywidualnego ustalenia programu w kierunku projektowania typograficznego. Studiowanie w pracowni można zakończyć pracą i egzaminem licencjackim na końcu siódmego semestru. 

Aktualnie otwiera się też możliwość magisterskiego stopnia kształcenia z programem projektowania alfabetów szeryfowych typu antykwa i pracy typograficznej autorskiej. To studium jest zakończone pracą i egzaminem magisterskim.