Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra malarstwa i rysunku

pracownia malarstwa II
Wydział Malarstwa
PAŁAC POD GLOBUSEM, sala 310
Prowadzona przez nas pracownia malarstwa jest przestrzenią ,,otwartą” na różnorodne postawy twórcze, odmienne interpretacje rzeczywistości i sposoby realizacji przedsięwzięć artystycznych. Wynika to z faktu, iż współczesny obraz już dawno wyzwolił się ze ,,sztywnych ram” czy jasno ustalonych konwencji. Za najbardziej wartościowe uznajemy poszukiwania wymykające się jednoznacznej interpretacji, będące na granicy poszczególnych dyscyplin sztuki lub łączące z pozoru rzeczy nieprzystające. Twórcze ,,rozprawienie się” z podejmowanymi przez nas problemami, oprócz tradycyjnych technik malarskich, może adaptować nowoczesne środki obrazowania takie jak media cyfrowe, instalacja, fotografia, obiekt, performance, działania audio-wizualne, itp.

Głównym celem edukacji jest pogłębianie świadomości w kontekście szeroko rozumianego obrazowania i rozbudzenie wrażliwości wizualnej. Proponowane przez nas zadania mają stwarzać sytuacje, które staną się początkiem intelektualnej ,,dyskusji” z otaczającą rzeczywistością i pozwolą jednocześnie określić w niej nasze miejsce. Pragniemy aby praca z nami polegała na dialogu i wymianie myśli.