Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra malarstwa i rysunku
pracownia malarstwa IV
Wydział Malarstwa
PAŁAC POD GLOBUSEM, sala 312
 
poniedziałek 09:00-12:00
wtorek 09:00-12:00
Program od początku kładzie nacisk na rozwój na indywidualnych predyspozycji studenta, jego indywidualnego języka artystycznego. Formułuje wyraziste metody pracy, nie bazujące na schematach ale ewoluujące w zależności od zaangażowania, kreatywności i możliwości twórczych studentów. Zatem bardzo ważne jest nie tylko opanowanie warsztatu twórczego, ale wprowadzenie od I roku studiów zadań tematycznych prowokujących studentów do uwolnienia wrażliwości, wyobraźni, odwagi wobec świata, podejmowania pierwszych prób przekształcenia tego co realne w emocjonalne, odejście od przedmiotu i jego znaczeń. Pytania CO JEST MALARSTWEM ? CO JEST OBRAZEM?, szczególnie w kontekście sztuki współczesnej są niezbędne już na początku drogi twórczej. To pytania o sztukę, o powody jej tworzenia, o możliwości językowe sztuki, a także o ograniczenia każdego z mediów i sens uzupełnienia. Świadomość historii sztuki jest traktowana jako tworzywo i szeroko rozumiana inspiracja (konkretne zadania).