Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra architektury wnętrz
Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
i Kształtowania Przestrzeni Publicznej
Wydział Architektury Wnętrz
Pracownia kształci studentów na I i II stopniu studiów z zakresie projektowania architektury wnętrz przestrzeni publicznych, a także ich otoczenia. Zakres tematyczny I stopnia studiów przewiduje tematy związane z projektowaniem architektury wnętrz związanej z przestrzenią publiczna i niezbędnymi funkcjami towarzyszącymi. Studenci maja możliwość wyboru istniejącego miejsca do zaadaptowania na wybrane funkcje publiczne (handlowe lub usługowe). Bardzo często tematy realizowane w zakresie studiów licencjackich dotyczą projektowania części wspólnych w obiektach użyteczności publicznej i rozwiazywania problemów dotyczących detalu tych przestrzeni.
 
W programie pracowni na II stopniu studiów przewidziane są projekty dotyczące przestrzeni istniejącej lub modelowej między innymi w zakresie tymczasowej części wspólnej, która może być związaną z konkretnymi wydarzeniami, upamiętniać je, może być przestrzenią tematyczną, która przeznaczona jest dla odpowiedniej grupy odbiorców lub wedle wyboru studenta dedykowana komuś lub czemuś. Studenci mogą także wybierać w tematach dotyczących projektowania istniejącej przestrzeni miejskiej, która będzie dedykowana konkretnemu artyście z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Wszystkie tematy realizowane w zakresie PPAWiKPP maja charakter na tyle otwarty, aby pozwolić na realizacje tych, które leżą w sferze zainteresowania studenta, który ją wybiera.