Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra komunikacji wizualnej
pracownia projektowania opakowań 
Wydział Wzornictwa
CPK, sala 003

Pracowania Projektowania Opakowań powstała z myślą o wprowadzeniu studentów Akademii Sztuki w zagadnienia związane z grafiką komputerową jako rzemiosłem ściśle związanym z branżą reklamową. Podstawowym założeniem prowadzących jest uzmysłowienie słuchaczom różnic między sztuką a profesją oraz wdrożenie ich w praktyczne aspekty procesu projektowego, który znacząco różni się od tworzenia grafiki na potrzeby reklamy prasowej czy internetowej. Cennym elementem wzbogacającym wykłady i laboratoria jest również ilustracja doświadczenia twórców w postaci prawdziwych przykładów z ich własnej pracy oraz najciekawszych, polskich i światowych case studies.

W części teoretycznej zajęć studenci poznają historię i podstawowe rodzaje funkcjonujących na rynku opakowań, podstawy rozwijania koncepcji produktu i strategii jego wprowadzania (analizy rynku, konkurencji, potrzeb, trendów) i podstawowe pojęcia niezbędne do budowy własnego warsztatu projektowego (branding, rebranding, shelf impact itp.). W części praktycznej, na którą kładziemy największy nacisk, nasi słuchacze uczą się czytania i interpretacji briefów kreatywnych, poszukiwania inspiracji i tworzenia wyrazistych moodboardów, poznają rolę szkicowania w projektowaniu grafiki i formy. W ramach kompleksowego podejścia do procesu projektowania opakowań szeroko omawiamy zagadnienia związane m.in. z typografią, kolorem, kompozycją czy hierarchią treści.

Charakter zadaniowy prowadzonych zajęć wymaga zaangażowania studentów w realne zadania, wobec czego przygotowujemy ich do samodzielnej realizacji projektów opakowań wraz z uzupełniającymi je materiałami POS.