Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra malarstwa i rysunku
pracownia rysunku I

Wydział Malarstwa
PAŁAC POD GLOBUSEM, sala 306
Pracownia Rysunku I z założenia jest miejscem, w którym panuje inspirujący klimat poszukiwań twórczych. Naszą rolą jest umiejętne wskazywanie studentom problemów powstających w procesie twórczym i wyjaśnianie przyczyn ich powstawania, jednak bez dawania gotowych recept na ich rozwiązanie.

Zadania dotyczą wszelakich relacji, jakie zachodzą w przedponowoczesnej sztuce jak i jej strategii artystycznych.

Wynikające z powyższego proponowane ćwiczenia  dotyczą: rysunku anatomicznego dla I­-go roku (w oparciu o studium modela), emocjonalnego (łagodnego, drapieżnego, lekkiego, ciężkiego, małego, dużego, w bieli, szarości, czerni), pozytywowego i negatywowego, w perspektywie i bez niej, na zróżnicowanym kształcie, fakturze, w zmiennym rytmie, jako forma narracyjna i jako proces w czasie i przestrzeni.

Indywidualne i zbiorowe korekty również pozostają w swym charakterze uzależnione od konkretnych zadań i indywidualnych możliwości studentów.Rozmowa  ma  pozwolić  na wyrobienie u studentów umiejętności uzasadniania swych decyzji, koncepcji twórczych i konsekwencji.

Zapewniamy studentom rozwój biegłości manualnej, umiejętność rozwiązywania problemów warsztatowych, rozbudzanie zdolności obserwacji – uniknięcie bezradności warsztatowej blokującej zamierzenia twórcze; zrozumienie istoty rysunku jako: pojęcia, procesu w czasie, zapisu myśli, języka sztuki – medium do pełnego, niezależnego wyrażania siebie.