Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra malarstwa i rysunku
pracownia rysunku II
Wydział Malarstwa
PAŁAC POD GLOBUSEM, sala 310
Cele zajęć różnią się w zależności od kierunku nauczania oraz poszczególnych lat studiów.

Uczymy sposobów myślenia i dochodzenia do określonych rozwiązań, nie sprzedajemy prostych patentów. Dążymy do sytuacji w której pedagog jest konsultantem a nie mentorem. Tak szybko, jak to możliwe odchodzimy od zadawania tematów ćwiczeń na rzecz dobierania techniki ich wykonania, to studenci mają określać obszar poszukiwań. Wspieramy ich w rozwijaniu indywidualnego, rozpoznawalnego stylu. Zwracamy uwagę na pułapki towarzyszące uprawianiu sztuki (presja na sukces, egoizm i megalomania, uwarunkowania finansowe). Koncentrujemy się na stopniowym odkrywaniu i wzmacnianiu osobowości artystycznej studentów a nie narzucaniu im zewnętrznych wizji uprawiania sztuki.

Studenci samodzielnie dobierają technikę wykonania prac, zmieniając ją co jakiś czas po sugestii pedagoga, aby poznać możliwie szeroki zakres środków formalnych. Dodatkowo weryfikacji podlega wiedza dotycząca zagadnień czysto technologicznych oraz warsztatowych. Z uwagi na specyficzny rodzaj poruszanych problemów i odmienny sposób rozwoju świadomości plastycznej i predyspozycji studentów, realizacja programu jest dostosowana do poszczególnych osób indywidualnie.