Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
zakład grafiki interaktywnej
Pracownia Technologii Interaktywnych
Wydział Grafiki
 
Pracownia Technologii Interaktywnych skupia się na kształceniu umiejętności obsługi i wdrażania rozwiązań z zakresu technologii informatycznych, wykorzystujących oprogramowanie do projektowania interakcji między człowiekiem a sprzętem komputerowym, rozumianymi jako interfejs do prezentacji komunikatów pomiędzy autorem a odbiorcą.
 
Z racji nieco odmiennej filozofii pracy i sposobów przyswajania wiedzy w przestrzeni cyfrowej (w odróżnieniu od mediów tzw. klasycznych), uczymy przede wszystkim sposobów realizacji własnych założeń w oparciu o nieliniowe sposoby przyswajania wiedzy za pośrednictwem nowych technologii, zazwyczaj na przykładzie oprogramowania do generowania grafiki proceduralnej (np. Houdini, Blender, nodebox), animacji (np. Krita, Photoshop) oraz efektów wizualnych (np. After Effects, Blackmagic Resolve), z wykorzystaniem technik filmowych (np. Adobe Premiere) oraz grafiki interaktywnej (silniki gier).
W tym celu studenci nabierają umiejętności korzystamy z szerokiego spektrum oprogramowania do realizacji tychże założeń, jednak z perspektywy i w podejściu zgodnym z tzw. software agnostic, gdzie istotniejsze od umiejętności obsługi konkretnego oprogramowanie staje się skuteczne rozwiązanie problemu projektowego, niezależne od wybranych narzędzi.