Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
zakład przestrzeni wirtualnej
Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości
Wydział Architektury Wnętrz
 
Cele: 
Nauczenie studentów procesu pracy koncepcyjnej związanej z kreacją przestrzeni wirtualnej.   
Założenia ideowe, program i scenariusz opracowywanej przestrzeni.
Nauczenie studentów  interpretacji zjawisk z innych dyscyplin twórczych za pomocą języka przestrzeni architektonicznej. Interdyscyplinarność w procesie twórczym
Nauczenie studentów posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia gier i przestrzeni wirtualnych w kontekście rozwiązań VR. Mechanika poruszania się w wirtualnym środowisku. Tworzenie podstawowych interakcji dedykowanym zastosowaniu gogli VR
Nauczenie studentów procesu pracy projektowej związanej z kreacją przestrzeni wirtualnej. Opanowanie języka wypowiedzi przestrzennej: operowanie formą przestrzenną, materiałem,  oświetleniem. Umiejętność analizy zagadnień funkcjonalnych. Umiejętność wpisania się w kontekst przestrzenny z uwzględnieniem uwarunkowań kompozycyjnych i funkcjonalnych otoczenia, w przestrzeni zamkniętej i otwartej. 
Rozwijanie umiejętności pracy za pomocą dostępnych narzędzi w przestrzeni teleinformacyjnej.
Nauczenie studentów przygotowania prezentacji projektu w postaci gotowej aplikacji oraz animacji.
Zapoznanie się z nowymi technologiami wizualizacji i sonifikacji informacji funkcjonującymi we współczesnej przestrzeni teleinformacyjnej - w odniesieniu do warsztatu architekta i projektanta VR.
Eksploracja zdalnej przestrzeni wirtualnej 3d i jej przyszłościowych zastosowań związanych z potencjalną  drogą ewolucji zawodu architekta.
Indywidualny dobór i dostosowanie narzędzi cyfrowych do zamierzonego profilu działalności zawodowej.
 
Tematy:
Forma Dźwięku. Wizualna interpretacja indywidualnie wybranego utworu muzycznego. Przetworzenie muzyki  na podstawie przeprowadzonej analizy w formę  wirtualnego środowiska wykreowanego w silniku Unreal Engine 4 lub w innym silniku używanym w  procesie projektowym gier komputerowych.
Grywalne obrazy. Stworzenie wirtualnego środowiska dedykowanego VR inspirowanego indywidualnie wybranym obrazem 2D w w silniku Unreal Engine 4 lub w innym silniku używanym w  procesie projektowym gier komputerowych.
Grywalne ilustracje książki - Przedmiotem opracowania zadania mają być środowiska wygenerowane w silniku gry (np. Unreal Engine 4) inspirowane  wybranym tekstem lub jego  fragmentem Stworzone przestrzenie wirtualne  mają posiadać charakter grywalny oraz interaktywny. Sceny powinny mieć charakter scenograficzo - grywalny, czyli możliwość jednoczesnego poruszania się po planszach jak w grze komputerowej oraz używania lokacji jako scenografii do tworzenia środowisk gry filmów i animacji.
Przestrzeń-Emocja. Stworzenie wirtualnej przestrzeni obrazującej i przekazującej wybrany stan emocjonalny. Na podstawie analizy wybranego stanu emocjonalnego stworzenie wirtualnego środowiska audiowizualnego, z wykorzystaniem Unreal Engine 4 lub innego silnika gier w procesie projektowym. Uwzględniając takie parametry i zagadnienia jak barwa, światło, skala, dźwięk oraz nawigacja.
Aplikacja dedykowana wybranej marce/firmie. Na podstawie analizy stworzenie wirtualnej przestrzeni promującej indywidualnie wybraną firmę. Wykorzystanie Unreal Engine 4 lub innego silnika gier w procesie projektowym. Aplikacja musi zawierać elementy interaktywne lub grywalne oraz być zoptymalizowana pod gogle VR.
Na podstawie wybranego zagadnienia związanego z indywidualnie dobranym aktualnym problemem społecznym stworzyć wirtualną przestrzeń edukacyjną, obrazującą ten problem i wskazujący propozycję jego rozwiązania lub też obrazujący jego skalę oraz znaczenie.
Na podstawie analizy wybranego zagadnienia stworzenie wirtualnego środowiska audiowizualnego, z wykorzystaniem Unreal Engine 4 lub innego silnika gier w procesie projektowym.
Projekty uzgadniane indywidualnie wpisujące się w program pracowni.
Praca nad projektem dyplomowym – tematy uzgadniane indywidualnie.