Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego
"Próba generalna"
Wystawa studentek i studentów z Pracowni Działań Interdyscyplinarnych
"Próba generalna"
 
Otwarcie 28.01.2023, godz. 17:00
wystawa czynna do 5.03.2023
 
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
Gorzów Wielkopolski
 
uczestniczą:
Alicja Małek
Marta Kubiak
Marianna Czaczkowska
Paulina Pawłowska
Klaudyna Szymańska
Julia Pomykała
Mikołaj Tomczak
Adrian Bulak
Anhelina Avizhych
Agata Kuzko & Kajetan Wójcik
Oraz działania grupowe z Pracowni
Działań Interdyscyplinarnych

Kuratorzy i prowadzący pracownię
Zorka Wollny i Łukasz Jastrubczak

W ramach wystawy „Próba Generalna” studentki i studenci zaprezentują realizacje, które nie są skończonym dziełem, ale manifestacją ich aktualnego odczuwania i myślenia o świecie, który nieustannie się zmienia. Ponadto zaprezentowana zostanie obszerna dokumentacja video działań grupowych realizowanych przez studentki i studentów pierwszego roku, inspirowanych różnymi wątkami w awangardowej i neoawangardowej historii sztuki XX wieku.

Pracownia Działań Interdyscyplinarnych, jest częścią Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzący pracownię (Zorka Wollny i Łukasz Jastrubczak) duży nacisk kładą na codzienną praktykę sztuki oraz wypracowanie sposobu na regularne „myślenie przez działanie”, podejmowanie prób i korygowanie błędów. Studenci i studentki są zachęcani do tworzenia złożonych realizacji, zawierających w sobie kilka form wyrazu (muzyka, obiekt, ruch, itp.) oraz traktowania praktyki artystycznej jako rozciągniętego w czasie procesu.