Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Kształcenie
Program kształcenia 2023/2024
w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Program kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024 w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki został uchwalony na posiedzeniu Senatu Akademii dnia 31. marca 2023 roku i stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 131/2023.

W skład programu kształcenia wchodzą:
- Program studiów
- Plan studiów
- Matryce efektów uczenia się

Dokumenty można pobrać w zakładce bocznej.