Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rady dyscyplin
przewodnicząca rady dyscypliny sztui muzyczne
dr hab. Barbara Halec, prof. AS

dyżur:
czwartek 10.30-11.30

Pałac Ziemstwa Pomorskiego
ul. Niepodległości 40
pokój 10 (parter)
Przewodnicząca Rady Dyscypliny kieruje Radą Dyscypliny i odpowiada za prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach dyscypliny objętej zakresem działania Rady Dyscypliny. Przewodnicząca Rady współpracuje z Prorektorem ds. artystyczno-naukowych i podległym mu Działem Nauki i Ewaluacji. Do obowiązków Przewodniczących Rad Dyscyplin należy: przewodniczenie Radzie Dyscypliny, zwoływanie posiedzenia Rady Dyscypliny i przewodniczenie obradom, przygotowywanie projektów aktów prawnych, zapewnianie realizacji uchwał Rady Dyscypliny, ścisła współpraca z Przewodniczącym lub Przewodniczącą drugiej Rady Dyscypliny, dbanie o rozwój naukowy nauczycieli i nauczycielek akademickich, odpowiedzialność za realizację planu rzeczowo-finansowego Rady Dyscypliny, odpowiedzialność za prawidłowy przebieg ewaluacji działalności naukowej i jej wynik, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac dotyczących zebrania, opracowania i wprowadzenia oświadczeń do systemu POL-on.

Ponadto przewodnicząca Rady Dyscypliny opowiada za ostateczne zatwierdzanie wymienionych oświadczeń, przedstawianie Rektorowi lub Rektorce (Rektorze), sprawozdań z działalności Rady Dyscypliny w minionym roku akademickim, intensyfikowanie i organizowanie współpracy Rady Dyscypliny oraz wydziałów z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, inicjowanie i wspomaganie procesu aplikowania o finansowanie działalności naukowo-badawczej ze środków krajowych i zagranicznych we współpracy z administracją Akademii, nadzorowanie czynności związanych z przewodami doktorskimi, podejmowanie działań w celu utrzymania dotychczasowych i uzyskania nowych uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym podziałem, wnioskowaniem oraz rozliczaniem subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.
 
 
Barbara Halec - doktor habilitowana sztuki muzycznej. Stopień ten, w dyscyplinie dyrygentura, uzyskała w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od 2010 była prodziekanem, od 2016 – dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, a od 2019 jest dziekanem Kolegium Sztuk Muzycznych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Od 2003 zatrudniona w szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie obok dyrygowania prowadziła zespoły wokalne oraz Chór Wydziałowy, z którym przygotowywała i niejednokrotnie wykonywała wielkie formy oratoryjno – kantatowe. m.in. Weihnachtsoratorium – J. S. Bacha, W. A. Mozarta – Requiem, Vespere solennes de Confessore, IX Symfonię – L. v. Beethovena, Requiem – G. Verdiego, Litanię Ostrobramską – S. Moniuszki, Mass for Peace – C. Jenkinsa, Lobgesang – F. Mendelssohna – Bartholdiego.
Od 2010 jest także dyrygentem Chóru Kameralnego Akademii Sztuki, z którym wielokrotnie koncertowała w kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Dania, Irlandia, dwukrotnie w Nowym Yorku – USA). Z tym zespołem przygotowała m. in. Kantatę 61 J. S. Bacha, Dixit Dominus – J. F. Haendla, a także utwory W. A. Mozarta, A. Ramireza, J. Ruttera, oraz inne współczesne wokalne kompozycje polskie i obce. Brała udział w festiwalach i konkursach chóralnych zdobywając wyróżnienia i nagrody: 2013 – srebrny medal podczas Międzynarodowego Praskiego Konkursu Adwentowego w Czechach; 2014 – II miejsce w Konkursie Chóralnym Cracovia Cantans w Krakowie; 2014 – II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. ks. S. Ormińskiego w Rumi; 2018 – Grand Prix, Złoty Dyplom i Nagrodę Specjalną za najciekawsze wykonanie utworu obowiązkowego, Nagrodę Specjalną dla najlepszego chóru akademickiego podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Cantantes Lublinensis w Lublinie; 2019 – Złote Dyplomy w Konkursie Musica Sacra i Konkursie Muzyki Współczesnej podczas 54 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach; 2019 - Grand Prix i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki podczas XXII Łódzkiego Festiwalu Chóralnego Cantio Lodziensis; Nominacja i udział wraz z Chórem Kameralnym Akademii Sztuki, w drugiej edycji Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu.

Współpracowała ze szczecińskimi chórami: Opery na Zamku, zespołem Camerata Nova, oraz zespołami z Niemiec i Danii. Członek jury festiwali i przeglądów chóralnych. Odznaczona odznaką honorową: Zasłużony dla Kultury Polskiej, oraz Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.