Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wybory
przewodniczący rad dyscyplin
 
 
PRZEWODNICZĄCA RADY DYSCYPLINY SZTUKI MUZYCZNE:
dr hab. Barbara Halec prof. AS
 
PRZEWODNICZĄCY RADY DYSCYPLINY SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI:
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. AS