Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rady dyscyplin
przewodniczący rady dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. AS 
 
Przewodniczący Rady Dyscypliny kieruje Radą Dyscypliny i odpowiada za prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach dyscypliny objętej zakresem działania Rady Dyscypliny. Przewodniczący Rady współpracuje z Prorektorem ds. artystyczno-naukowych i podległym mu Działem Nauki i Ewaluacji. Do obowiązków Przewodniczących Rad Dyscyplin należy: przewodniczenie Radzie Dyscypliny, zwoływanie posiedzenia Rady Dyscypliny i przewodniczenie obradom, przygotowywanie projektów aktów prawnych, zapewnianie realizacji uchwał Rady Dyscypliny, ścisła współpraca z Przewodniczącym lub Przewodniczącą drugiej Rady Dyscypliny, dbanie o rozwój naukowy nauczycieli i nauczycielek akademickich, odpowiedzialność za realizację planu rzeczowo-finansowego Rady Dyscypliny, odpowiedzialność za prawidłowy przebieg ewaluacji działalności naukowej i jej wynik, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac dotyczących zebrania, opracowania i wprowadzenia oświadczeń do systemu POL-on.
 
Przewodniczący - dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. AS - urodzony w 1978 roku w Łodzi. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003); doktorat na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2011); habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2014). W latach 2003–2012 asystent, następnie adiunkt w pracowni malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP. Od 2012 roku prowadzi Pracownię Obrazu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2014 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od września 2019 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Malarstwa i Rysunku. Od września 2018 roku uczy malarstwa i rysunku w Liceum Plastycznym w Szczecinie.