Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rady dyscyplin
rada dyscypliny sztuki muzyczne
 
 
Do kompetencji Rady Dyscypliny w szczególności należą:
- ocena działalności Przewodniczącego lub Przewodniczącej Rady Dyscypliny i zatwierdzanie rocznych sprawozdań, 
- opiniowanie wniosków o otwarcie przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego; 
- przeprowadzanie postępowań oraz nadawanie stopni i tytułów naukowych oraz stopni i tytułów w zakresie sztuki; 
- podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Przewodniczącego lub Przewodniczącą Rady Dyscypliny, Senat, Rektora lub Rektorkę (Rektorę) oraz w sprawach wynikających z przepisów szczególnych;
- zatwierdzanie planów finansowych i podziału środków finansowych przydzielonych Radzie Dyscypliny;
- powoływanie komisji doktorskich; 
- podejmowanie działań wynikających z aktów wewnętrznych Akademii, 
- kształtowanie polityki naukowej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania; 
- kształtowanie polityki w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania. 
 
Akademia Sztuki w Szczecinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk muzycznych.
 
Skład Rady:
dr hab. Barbara Halec, prof. AS - przewodnicząca Rady Dyscypliny
dr Alicja Delecka-Bury – dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej
dr hab. Urszula Szyryńska, prof. AS – dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska prof. AS – dziekan Wydziału Wokalnego
prof. dr hab. Mariusz Derewecki
prof. dr hab. Katarzyna Dondalska
prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
prof. dr hab. Czesław Grabowski
prof. dr hab. Ryszard Handke
prof. dr hab. Bogusław Rottermund
prof. dr hab. Dariusz Samól
dr hab. Kornela Sienicka-Arwicz, prof. AS
dr hab. Małgorzata Bornowska, prof. AS
dr hab. Sylwia Burnicka-Kalishewska, prof. AS
dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch, prof. AS
dr hab. Jaromir Gajewski, prof. AS
dr hab. Bogusław Jakubowski, prof. AS
dr hab. Wojciech Kołaczyk, prof. AS
dr hab. Jarosław Lewków, prof. AS
dr hab. Bogdan Narloch, prof. AS
dr hab. Piotr Pożakowski, prof. AS
dr hab. Jerzy Siemak, prof. AS
dr hab. Tomasz Szczęsny, prof. AS
dr hab. Anna Tarnowska, prof. AS
dr hab. Joanna Tylkowska-Drożdż, prof. AS
dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio, prof. AS
dr hab. Radosław Wilkiewicz, prof. AS
dr hab. Paweł Wolski, prof. AS
dr hab. Magdalena Witczak, prof. AS
dr Łukasz Popiałkiewicz
dr Paweł Maślanka
mgr Krzysztof Figiel
Katarzyna Jurga-studentka
Agnieszka Dziedzic- studentka
Paulina Skubała- studentka
Aneta Witosz - studentka
Agata Weis - studentka
Dorota Jaśkiewicz - studentka
Michał Dąbrowski - student
Patrycja Błoch - studentka
Aleksandra Przybyła - studentka 
Karolina Misiorek - studentka
Filip Kotowicz - student
Karolina Bałdyga - studentka 
mgr Sylwia Urdas - prac. administracji