Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wybory
rada dyscypliny sztuki muzyczne
skład rady
 
1. dr hab. Barbara Halec – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuk Muzycznych
2. dr Alicja Delecka-Bury – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej
3. dr hab. Kornela Sienicka-Arwicz, prof. AS – Dziekan Wydziału Instrumentalnego
4. dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska. prof. AS – Dziekan Wydziału Wokalnego
5. prof. dr hab. Katarzyna Dondalska
6. prof. dr hab. Czeslaw Grabowski 
7. prof. dr hab. Mariusz Derewecki
8. prof. dr hab. Ryszard Handke
9. prof. dr hab. Bogusław Rottermund
10. prof. dr hab. Dariusz Samól
11. dr hab. Małgorzata Bornowska, prof. AS
12. dr hab. Sylwia Burnicka-Kalishewska, prof. AS
13. prof. dr hab. Katarzyna Dondalska, prof. AS
14. dr hab. Barbara Halec, prof. AS
15. dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch, prof. AS
16. dr hab. Jaromir Gajewski, prof. AS
17. dr hab. Bogusław Jakubowski, prof. AS
18. dr hab. Wojciech Kołaczyk, prof. AS
19. dr hab. Jacek Kraszewski, prof. AS
20. dr hab. Jarosław Lewków, prof. AS
21. dr hab. Bogdan Narloch, prof. AS
22. dr hab. Piotr Piechocki, prof. AS
23. dr hab. Piotr Pożakowski, prof. AS
24. dr hab. Jerzy Siemak, prof. AS
25. dr hab. Tomasz Szczęsny, prof. AS
26. dr hab. Urszula Szyryńska, prof. AS
27. dr hab. Anna Tarnowska, prof. AS
28. dr hab. Joanna Tylkowska-Drożdż, prof. AS
29. dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio, prof. AS
30. dr hab. Radosław Wilkiewicz, prof. AS
31. dr hab. Magdalena Witczak, prof. AS
32. dr Łukasz Popiałkiewicz
33. dr Paweł Maślanka
34. mgr Krzysztof Figiel
35. Katarzyna Jurga student
36. Agnieszka Dziedzic student
37. Paulina Skubała student
38. Aneta Witosz student
39. Agata Weis student
40. Dorota Jaśkiewicz student
41. Michał Dąbrowski student
42. Patrycja Błoch student
43. Aleksandra Przybyła student
44. Karolina Misiorek student
45. Filip Kotowicz student
46. Karolina Bałdyga student
47. Sylwia Urdas pracownik niebędący nauczycielem akademickim