Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rady dyscyplin
rada dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 
 
Do kompetencji Rady Dyscypliny w szczególności należą:
- ocena działalności Przewodniczącego lub Przewodniczącej Rady Dyscypliny i zatwierdzanie rocznych sprawozdań,
- opiniowanie wniosków o otwarcie przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego;
- przeprowadzanie postępowań oraz nadawanie stopni i tytułów naukowych oraz stopni i tytułów w zakresie sztuki;
- podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Przewodniczącego lub Przewodniczącą Rady Dyscypliny, Senat, Rektora lub Rektorkę (Rektorę) oraz w sprawach wynikających z przepisów szczególnych;
- zatwierdzanie planów finansowych i podziału środków finansowych przydzielonych Radzie Dyscypliny;
- powoływanie komisji doktorskich;
- podejmowanie działań wynikających z aktów wewnętrznych Akademii,
- kształtowanie polityki naukowej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania;
- kształtowanie polityki w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania.
 
Akademia Sztuki w Szczecinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.
 
skład rady:
pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. AS - przewodniczący
prof. dr hab. Lex Drewiński
prof. dr hab. Hanna Nowicka-Grochal,
prof. dr hab. Robert Knuth
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk
prof. dr hab. Zbigniew Taszycki
prof. dr hab. Leszek Żebrowski
dr hab. Karolina Breguła, prof. AS
dr hab. Olga Chomska, prof. AS
dr hab. Hubert Czerepok, prof. AS 
dr hab. Ewa Czerwińska-Romanowska, prof. AS
dr hab. Wojciech Dada, prof. AS 
dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. AS
dr hab. Andreas Guskos, prof. AS
dr hab. Agnieszka Grodzińska, prof. AS
dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS
dr hab. Józef Jurek, prof. AS
dr hab. Michał Kacperczyk, prof. AS
dr hab. Aleksandra Knaflewska, prof. AS
dr hab. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz, prof. AS
dr hab. Paweł Książek, prof. AS
dr hab. Julia Kurek, prof. AS
dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. AS
dr hab. Olga Lewicka, prof. AS
dr hab. Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, prof. AS
dr hab. Agata Michowska-Łazarczyk, prof. AS
dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, prof. AS
dr hab. Wiesława Markiewicz-Tomczak, prof. AS
dr hab. Justyna Machnicka, prof. AS
dr hab. Krzysztof Olszewski, prof. AS
dr hab. Anna Orlikowska, prof. AS
dr hab. Zbigniew Rogalski, prof. AS
dr hab. Daniel Rycharski, prof. AS
dr hab. Łukasz Skąpski, prof. AS
dr hab. Mariusz Szajda, prof. AS
dr hab. Katarzyna Szeszycka, prof. AS
dr hab. Małgorzata Szymankiewicz, prof. AS
dr hab. Andrzej Wasilewski, prof. AS
dr hab. Elżbieta Wasyłyk, prof. AS
dr hab. Tomasz Wendland, prof. AS
dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS
dr hab. Zofia Wollny, prof. AS
dr hab. Agata Zbylut, prof. AS
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska
dr Łukasz Jastrubczak
dr Adam Klasa
dr Łukasz Musielak
dr Dominika Zawojska-Kuriata
mgr Patrycja Żyżniewska
studenci/studentki:
Ewa Burda  
Aleksandra Demianiuk
Izabela Fedorowicz  
Karolina Kaleta  
Alicja Kuczyńska  
Marta Masella   
Piotr Michalski
Klaudia Prabucka  
Magdalena Piszczek
Weronika Popielarska  
Dorota Szynkaruk  
Piotr Wardziukiewicz
Klaudia Waszczyńska 
Weronika Zieziulewicz 
Sylwia Ziętala 
przedstawicielka pracowników administracji:
mgr Agnieszka Szulżycka