Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Władze
rada uczelni
kadencja 2020-2024
Do zadań rady uczelni należy między innymi opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, czy wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat. Kadencja rady uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja obecnego Senatu.
 
Senat Akademii Sztuki w Szczecinie, 9 grudnia 2020 roku, wybrał i powołał nową Radę Uczelni na kadencję 2021-2024 w składzie: 

prof. dr hab. Janusz Stalmierski - kompozytor i pedagog, profesor w Akademii Muzycznej w Poznaniu, autor m.in. Hejnału Szczecina, muzyki wokalno-instrumentalnej, muzyki do spektakli teatralnych, utworów instrumentalnych, w tym na orkiestrę symfoniczną  

dr hab. Wojciech Szafrański, prof. UAM - prawnik,  wykładowca, pracownik Katedry Historii Prawa Rzymskiego Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   

Stanisław Ruksza (przewodniczący rady) - kurator wystaw, historyk sztuki, autor tekstów, redaktor książek, wykładowca, dyrektor i główny kurator TRAFO Trafostacji sztuki w Szczecinie 

dr hab. Joanna Tylkowska-Drożdż, prof. AS - solistka Opery na Zamku w Szczecinie, sopran, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie, inicjatorka i organizatorka Międzynarodowych Warsztatów Wokalnych 

dr hab. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz, prof. AS - rzeźbiarka, kuratorka wystaw, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie 

dr hab. Bogusław Jakubowski, prof. AS - muzyk, solista i kameralista, pierwszy klarnecista Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie  

Weronika Zieziulewicz  - Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii Sztuki w Szczecinie