Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Solidarni z Ukrainą / Cолідарність з Україною
raport #1
 
 
Szanowni Państwo,    

poniżej informacja o bieżących działaniach i planach pomocy uchodźcom z Ukrainy podejmowanych lub wspieranych przez Akademię Sztuki w Szczecinie.    

Udostępniamy Pałac Joński na tymczasowe miejsce noclegowe dla Uchodźców. Przygotowanie pomieszczeń oraz koordynację tego punktu prowadzi Urząd Wojewódzki. Szczegóły (w tym liczba miejsc oraz potrzebne wsparcie ze strony społeczności AS) zostaną podane w późniejszym terminie.    

Akademia Sztuki w Szczecinie oferuje wsparcie studentom i studentkom uczelni artystycznych z Ukrainy w formie możliwości udziału w zajęciach na wszystkich naszych kierunkach. Możemy przyjąć 20 osób (6 na wydziały muzyczne i 14 na wydziały wizualne). Dzięki wsparciu władz Akademii Morskiej w Szczecinie mamy zarezerwowane miejsca w akademikach dla tych dwudziestu osób.   

Akademia Sztuki w Szczecinie wypowiedziała umowę o współpracy z Uniwersytetem Kultury i Sztuki w Kemerowie (Państwowa Federalna Instytucja Edukacyjna Szkolnictwa Wyższego), manifestując w ten sposób stanowczy sprzeciw wobec zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.   

We współpracy z Rotary Club Szczecin International i Fundacją SAIL organizujemy dwa koncerty charytatywne oraz aukcję prac. Zebrane środki zostaną przeznaczone na bezpośrednie wsparcie grupy dzieci uchodźców, które uczestniczą w popołudniowym programie integracyjnym pod opieką Fundacji SAIL we współpracy z Akademią Sztuki, Rotary Club Szczecin International oraz wieloma instytucjami partnerskimi. To szybko powiększająca się grupa licząca już niebawem około 40 osób, głównie dzieci w wieku szkolnym wraz z towarzyszącymi im opiekunami. Część zebranych środków zostanie również przekazana do Narodowej Akademii Muzycznej im A. Neżdanowej w Odessie.   

Samorząd Studencki Akademii Sztuki w Szczecinie koordynuje zbiórkę i dystrybucję środków czystości, jedzenia, lekarstw i tekstyliów. Kartony, w których można zostawiać te materiały stoją przy wejściach do Pałacu pod Globusem i Pałacu Ziemstwa Pomorskiego. Do tej pory, odpowiadając na konkretne zapotrzebowanie punktów pomocy i jednej z ukraińskich rodzin, przekazaliśmy zebrane materiały w czterech transportach. Aktualizowana lista potrzeb będzie udostępniana na stronie internetowej AS. Zbiórka będzie trwała tak długo, jak będą potrzeby po stronie uchodźców i chęć dzielenia się po stronie społeczności AS.    

Powstała grupa studencka z wydziałów wizualnych, która współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Stowarzyszeniem Polites, przygotowując niezbędne projekty (formularze, plakaty, identyfikatory, oznaczenia punktów pomocy itp.), w tym projekt identyfikacji wizualnej dla wolontariuszy.    

Z inicjatywy studentów powstają dwa chóry ukraińskie: dziecięcy i mieszany chór dorosłych. Chóry poprowadzi dr hab. Jarosław Lewków z WEM, absolwent konserwatorium w Kijowie i wieloletni dyrygent chórów ukraińskich w Polsce. Wspólne śpiewanie ma pomóc uchodźcom w złapaniu oddechu i znalezieniu oparcia w lokalnej społeczności.    

Dr hab. Karolina Breguła z WSM poprowadzi polsko-ukraińską grupę filmową pod nazwą Kino Svoboda. Grupa chce wspólnie tworzyć i prezentować filmy.  
  
Grupa studencka z wzornictwa przygotowuje kampanię społeczną, ukierunkowaną na zatrzymanie mowy nienawiści wobec osób pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego.    

Staramy się o dofinansowanie na cykliczne zajęcia artystyczne dla rodzin z dziećmi, które uciekły przed wojną. Szczegóły zostaną podane do końca miesiąca.    

Zgłoszonych jest także kilka innych inicjatyw, których szczegóły dopiero są ustalane. Będziemy Państwa na bieżąco informować o podejmowanych działaniach.    


Koordynatorem ds. pomocy Ukrainie jest Maciej Mizgalski. Adres do kontaktu w tej sprawie:    
pomagamy@akademiasztuki.eu    

Nasi studenci i wykładowcy działają także jako wolontariusze w różnych organizacjach.  Biorą też udział w akcjach i wydarzeniach artystycznych o charakterze charytatywnym.  Między innymi w minioną sobotę, 5 marca, odbył się koncert charytatywny organizowany przez Zamek Książąt Pomorskich „Solidarni z Ukrainą”, w którym udział wzięli studenci WEM pod kierunkiem Jolanty Szczepaniak oraz chóry prowadzone przez wykładowczynie WEM. Studentki Wydziału Sztuki Mediów i Wydziału Malarstwa wzięły udział w akcji szycia ukraińskich flag organizowanej przez Teatr Kana i Piwnicę Kany.    

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i deklarowaną chęć pomocy. Prosimy o zgłaszanie wszystkich inicjatyw do koordynatora. Pamiętajmy, że nasza pomoc będzie potrzebna długofalowo.