Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Solidarni z Ukrainą / Cолідарність з Україною
raport #2
 
 
Szanowni Państwo,     

przekazujemy zaktualizowane informacje o bieżących działaniach i planach pomocy uchodźcom z Ukrainy podejmowanych lub wspieranych przez Akademię Sztuki w Szczecinie.     

1.  Przyjęliśmy do naszego grona 11 studentów i studentek z Ukrainy na różne kierunki. Na tym etapie mają nieformalny status rezydenta uczelni. Zapewniliśmy im wsparcie psychologiczne i prawne oraz miejsca w domu studenckim Akademii Morskiej w Szczecinie. Możemy w taki sposób przyjąć maksymalnie 20 osób. 29 marca 2022 podpisaliśmy umowę z Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych. W ramach tej umowy udzielamy wsparcia między innymi ich studentom do czasu wznowienia pełnej działalności uczelni ukraińskich. Jesteśmy w trakcie podpisywania podobnych umów z uczelniami artystycznymi z Charkowa i Kijowa.  

2.  We współpracy z Fundacją SAIL i Rotary Club Szczecin International zorganizowaliśmy koncert w Wielkiej Sali Pałacu Ziemstwa Pomorskiego. Podczas koncertu, aukcji prac przekazanych przez społeczność AS oraz dzięki transmisji online przeprowadzonej przez wszczecinie.pl udało się zebrać 5 354,90 tys. złotych. W ramach dodatkowych akcji zbierania funduszy przez Fundację SAIL i Rotary Club Szczecin International udało się do 30.03.2022 r. zebrać kolejne 10 190 zł darowizn. Kwota stale rośnie dzięki nagraniu koncertu udostępnionemu w Internecie, a także ciągłym działaniom w mediach społecznościowych. Środki są przeznaczane na bezpośrednie wsparcie grupy dzieci uchodźców, które uczestniczą w popołudniowym programie integracyjnym pod opieką Fundacji SAIL we współpracy z Akademią Sztuki, Rotary Club Szczecin International oraz wieloma instytucjami partnerskimi. To szybko powiększająca się grupa, głównie dzieci w wieku szkolnym wraz z towarzyszącymi im opiekunami. Grupą opiekują się nauczyciele ukraińscy oraz międzynarodowi nauczyciele i asystenci z lokalnego środowiska Szczecina. Część zebranych środków zostanie również przekazana do Narodowej Akademii Muzycznej im A. Neżdanowej w Odessie.     

3.  Społeczność Akademii Sztuki w Szczecinie wyplata siatki maskujące, każdy może dołączyć. Wystarczy przyjść do Ogrodu Zimowego w Pałacu pod Globusem (pl. Orła Białego 2 w Szczecinie) pomiędzy godziną 9.00 a 21.00. Potrzebne są też materiały w kolorach ziemi oraz zieleni - koszulki, prześcieradła i inne. Każda pomoc, każda para rąk się liczy! Jest to działanie zainicjowane przez kadrę wzornictwa Akademii Sztuki. Tworzenie siatki maskującej jest bardzo czasochłonne, zużywa się także wiele materiału – dlatego inicjatorki proszą o wsparcie i dostarczanie tkanin. Potrzebne są wszelkiego rodzaju materiały w kolorach zielonych, brązowych, ziemistych. Mogą to być np. stare ubrania czy pościele. Zbiórka materiałów na siatki maskujące w budynku Akademii Sztuki pl. Orła Białego (przy schodach) codziennie w godz. 8.00 – 21.00.  

4. Trwa zbiórka zorganizowana przez Samorząd Studencki Akademii Sztuki w Szczecinie. W ostatnich dniach w kartonach znajdujemy o wiele mniej darów, co jest oczywiście zrozumiałe. Zebrane materiały są przekazywane do punktów zbiórki oraz do konkretnych rodzin ukraińskich w Szczecinie. W tej chwili mamy zgłoszenia o konkretnym zapotrzebowaniu:  
żywność bezglutenowa i bezlaktozowa dla chorej sześciolatki (jest pod opieką Kliniki Metabolicznej w Szpitalu na Unii Lubelskiej); 
wiosenne ubrania żeńskie w rozmiarach M, S i dziewczęce na wzrost 122-128, buty wiosenne w rozmiarach 37 oraz 29-30;  
artykuły szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w polskich szkołach; 
środki czystości, artykuły higieniczne i żywność o długim terminie ważności.  
Zbiórka będzie trwała tak długo, jak będą potrzeby po stronie uchodźców i chęć dzielenia się po stronie społeczności AS.     

5.  Akademia wyraziła chęć udostępnienia do dyspozycji Wojewody Pałacu Jońskiego na potrzeby pomocy dla uchodźców w postaci tymczasowych miejsc noclegowych. Ostatecznie Wojewoda, poinformował o zawieszeniu bezterminowo procedowania tego przedsięwzięcia. Akademia w związku z powyższym realizuje własne plany w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektu na cele dydaktyczne. 

6.  IMAGINE PEACE – to tytuł wystawy, na placu Orła Białego przed Pałacem pod Globusem. Eksponowane są plakaty z Katedry Grafiki Projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie. Wystawa powstała spontanicznie w reakcji grona pedagogicznego i studenckiego katedry na agresję Rosji na Ukrainę.  

Poza tym toczy się wiele działań, w tym te opisane w ostatnim komunikacie. Społeczność Akademii pomaga uchodźcom w najróżniejszy sposób angażując swoje niezwykłe talenty, umiejętności i przede wszystkim wrażliwość. Udzielane jest wsparcie nie tylko materialne, ale również poprzez wolontariat, tworzenie sztuki czy działania w zakresie edukacji i adaptacji.  

Koordynatorem ds. pomocy Ukrainie jest Maciej Mizgalski. Adres do kontaktu w tej sprawie:     
pomagamy@akademiasztuki.eu      

 4.04.2022