Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Praca na Akademii
referent ds. jakości kształcenia
 
 
REKTOR

Akademii Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór otwarty na stanowisko 

referent ds. jakości kształcenia


Opis stanowiska:

•      nadzór nad procesami związanymi z zapewnianiem jakości kształcenia na uczelni
•      analiza planów, programów studiów pod kątem przepisów wewnętrznych i ministerialnych
•      przeprowadzanie  ankietyzacji zajęć dydaktycznych wśród studentów, analiza jej wyników i sporządzenie raportu
•      śledzenie zmian oraz uaktualnianie wewnętrznych aktów prawnych zgodnie z przepisami prawa w zakresie jakości kształcenia
•      opracowywanie dokumentów związanych z Jakością Kształcenia  
•      administrowanie stroną internetową Akademii Sztuki w zakresie jakości kształcenia

Wymagania:

•       wykształcenie wyższe
•       umiejętności analizowania danych
•       znajomość pakietu MS Office, w tym znajomość programu excel na poziomie średniozaawansowanym
•       dokładność, uważność na detale
•       samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
•       umiejętność pracy w zespole
•       elastyczność w działaniu

Mile widziane:

•      doświadczenie w pracy administracyjnej
•      doświadczenie w pracy na uczelni
•      znajomość ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oferujemy:

•      stabilne zatrudnienie
•      pracę w centrum miasta Pałac pod Globusem – plac Orła Białego 2
•      elastyczne godziny pracy
•      benefity z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
•      13 pensję
•      kawę z ekspresu i zgrany pomocny zespół

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego (opcjonalnie) na adres: sekretariat@akademiasztuki.eu, z informacją w temacie: aplikacja na stanowisko referent ds. jakości kształcenia.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 20.12.2021.
Dokumenty, które wpłyną do Akademii Sztuki w Szczecinie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, o terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania z wybranymi kandydatami oraz prawo unieważnienia naboru na stanowisko w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"