Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja do szkoły doktorskiej
Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w tym roku akademickim nie będzie
 
 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uruchomienia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
Informuję, że decyzją władz Akademii Sztuuki w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021 nie zostanie uruchomiona rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.
Władzę uczelni planują uruchomienie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023.
 
z wyrazami szacunku
 
prof. dr hab. Kamil Kuskowski

Pełnomocnik Rektora ds. studenckich, rozwoju kadry,
struktury organizacyjnej i Szkoły Doktorskiej