Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Władze
rektor
dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS

rektora

profesora uczelni

Prowadzi Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz i Mebla oraz zajęcia z geometrii wykreślnej i perspektywy, projektowania architektury wnętrz, projektowania detalu architektonicznego oraz podstaw fotografii.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończone Podyplomowe Studium Szacowania Nieruchomości. Od 1996 roku nauczyciel akademicki w Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, gdzie w latach 2005–2006 pełniła funkcję prodziekana. W 2002 roku obroniła rozprawę doktorską „Znaczenie perspektywy wobec współczesnych metod wizualizacji”, w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie architektura wnętrz, której promotorem był prof. Janusz Stankowski (na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu). Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuki w szczecinie. W latach 2010–2013 pełniła funkcję dziekana Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. 
 
Brała udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i sympozjach, szczególnie dotyczących zagadnień związanych z matematyką w obszarze sztuki oraz jej zastosowania w procesie nauczania architektów i grafików. Autorka szeregu projektów i realizacji domów jednorodzinnych, klinik i gabinetów lekarskich oraz wnętrz prywatnych. Jej prace z zakresu rysunku, malarstwa, fotografii, projektowania architektury i wnętrz, działań artystycznych w przestrzeni publicznej – były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Jej projekty mają charakter interdyscyplinarny, gdyż stosuje własne  prace fotograficzne i rysunkowe zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak publicznych, jako ich integralny i spójny element.