Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Instrumentalny
Ruszyła rekrutacja on-line do VI edycji Akademii BNO
 
 
W tym roku Mecenasem projektu zostało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, stąd miło nam poinformować, że projekt dosłownie stARTuje pod nową nazwą – „stART – cykl koncertów”.

Projekt corocznie umożliwia młodym, profesjonalnym muzykom (wyłonionym drogą przesłuchań) wraz z wybitnymi artystami udział w dedykowanym dla nich cyklu koncertów kameralnych, solowych oraz udziału w najbardziej prestiżowych koncertach orkiestry BNO. Realizacja programu służyć ma kilku celom; tworzeniu muzycznego dialogu pomiędzy wybitnymi i młodymi artystami, prezentacji wybranych technik i praktyk wykonawczych w polskiej i światowej literaturze muzycznej, doskonaleniu umiejętności gry podczas publicznej prezentacji, jak również oferować publiczności szerokie spektrum artystycznych wrażeń.

Koncerty, próby, warsztaty dla uczestników programu będą prowadzone przez tak wybitnych artystów, jak m.in.: Vasko Vassilev (Covent Garden Opera House), Daniel Stabrawa (koncertmistrz Filharmonii Berlińskiej) Tomasz Tomaszewski (Deutsche Oper), Fedor Rudin (koncertmistrz Filharmonii Wiedeńskiej), Xuan Du (koncertmistrz Chińskiej Opery Narodowej w Pekinie) oraz liderów Baltic Neopolis Orchestra. Oprócz aktywnego uczestnictwa w koncertach w kraju w trakcie sezonu artystycznego, dla najlepszych przewidziano możliwość wzięcia udziału w koncertach za granicą.

Kto może aplikować?
Przesłuchania skierowane są do skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów będących studentami lub absolwentami Uczelni artystycznych do 30. roku życia.

Jak aplikować do nowej edycji? Wysyłając zgłoszenie na akademia@balticneopolis.pl 

Od kiedy możesz aplikować?
17 czerwca 2021 roku!

Do kiedy możesz aplikować?
31 lipca 2021 roku!

Zapoznaj się z regulaminem dostępnym na stronie: http://balticneopolis.pl/akademia-bno-2021/ 
Zapoznaj się z programem przesluchań: http://balticneopolis.pl/akademia-bno-2021/ 

link do wydarzenia: facebook.com/events/941193026694395 

„stART – cykl koncertów” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu “Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.
Regulamin przesłuchań do „stART – cykl koncertów”

Akademia BNO na sezon artystyczny 2021/2022
1. Przesłuchania skierowane są do skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów będących studentami lub absolwentami Uczelni artystycznych do 30. roku życia.
2. Przesłuchanie do Akademii BNO odbywa się wyłącznie on-line na podstawie nadesłanych zgłoszeń.
3. Należy do dnia 31.07.2021 r. drogą mailową przesłać następujące pliki:
a) nagranie video wg wytycznych danego instrumentu (z nut lub na pamięć)
b) krótką notę biograficzną
c) CV
5. Dnia 15 sierpnia 2021r. zostaną ogłoszone wyniki drogą mailową lub telefoniczną.
6. Zgłoszenia prosimy składać na adres: akademia@balticneopolis.pl.
7. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona przez Dyrektora Artystycznego Vasko Vassileva, Dyrektora Orkiestry Emilię Goch Salvador oraz Koncertmistrza Orkiestry Emanuela Salvadora na podstawie nadesłanych materiałów video.
Pytania prosimy kierować drogą telefoniczną (tel. +48504716740) lub mailową akademia@balticneopolis.pl

Program przesłuchań:

Skrzypce
Program solowy:
1. W.A. Mozart – I część koncertu z kadencją do wyboru:
· Koncert G-dur nr.3 KV 216 Koncert D-dur nr.4 KV 218
· Koncert A-dur nr.5 KV 2192.
2. J. S. Bach – 2 kontrastujące części z wybranej sonaty lub partity

Altówka
Program solowy:
1. I część koncertu z kadencją do wyboru:
· C. Stamitz – Koncert D-dur
· F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur
2. J. S. Bach – 2 kontrastujące części z wybranej Suity wiolonczelowej
lub M. Reger – 2 kontrastujące części z wybranej Suity na altówkę

Wiolonczela
Program solowy:
1. J. Haydn – I część koncertu z kadencją do wyboru:
· Koncert C-dur
· Koncert D-dur
2. J. S. Bach –2 kontrastujące części z wybranej Suity wiolonczelowej