Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
rzecznik dyscyplinarny ds. studentów
 
rzecznik dyscyplinarny ds. studentów 
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
dr Sylwia Godowska
Do obowiązków Recznika Dyscyplinarnego ds. studentów należy w szczególności:
 
  • wszczynanie i prowadzenie na wniosek Rektora postanowienia wyjaśniającego
  • informowanie Rektora o dokonanych ustaleniach
  • po zakończeniu postępowania wyjaśniającego:
    - wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego po zatwierdzeniu przez Rektora, lub
    - skierowanie do komisji dyscyplinarnej wniosku o ukaranie, lub
    - przedłożenie Rektorowi umotywowanego wnioku o wymierzenie kary upomnienia