Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Władze
senat Akademii Sztuki w Szczecinie
kadencja 2020-2024
 
w skład senatu wchodzą:
 
samodzielni nauczyciele akademiccy:
1. dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS – rektor, przewodnicząca senatu
2. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
3. prof. dr hab. Kamil Kuskowski
4. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
5. prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
6. prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk
7. dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. AS
8. dr hab. Małgorzata Bornowska, prof. AS
9. dr hab. Katarzyna Dondalska, prof. AS
10. dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch, prof. AS
11. dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS
12. dr hab. Andreas Guskos, prof. AS
13. dr hab. Barbara Halec, prof. AS
14. dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. AS
15. dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, prof. AS
16. dr hab. Agata Michowska-Łazarczyk, prof. AS
17. dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. AS
18. dr hab. Jerzy Siemak, prof. AS
19. dr hab. Urszula Szyryńska, prof. AS
20. dr hab. Anna Tarnowska, prof. AS
21. dr hab. Radosław Wilkiewicz, prof. AS
22. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS
 
pozostali nauczyciele akademiccy:
23. dr Alicja Delecka-Bury
24. dr Mikołaj Iwański
25. dr Łukasz Jastrubczak
26. dr Olga Kiedrowicz-Świtalska
27. dr Dawid Pajdzik
28. dr Arkadiusz Piętak
29. dr Łukasz Popiałkiewicz
30. mgr Krzysztof Figiel
31. mgr Patryk Grygierczyk
32. mgr Jakub Stefek
 
przedstawiciel administracji:
33. Maciej Mizgalski

studenci:
34. Aleksandra Bek
35. Michał Dąbrowski
36. Aleksandra Grzelak
37. Karolina Kaleta
38. Piotr Michalski
39. Aleksandra Przybyła
40. Paulina Skubała
41. Paula Trytek
42. Piotr Wardziukiewicz
43. Aneta Witosz