Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Senat Akademii zaopiniował kandydatów do przyznania Medali RES NON VERBA
 
 
pliki do pobrania
Uchwała nr 62/2021 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie podjęta na posiedzeniu w dniu 7 października 2021 r.

w sprawie opinii o kandydatach do przyznania Medali RES NON VERBA

na podstawie:

-      § 7 Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie

uchwala się, co następuje:

§ 1
Senat Akademii Sztuki w Szczecinie pozytywnie opiniuje nominacje do przyznania
Medali RES NON VERBA szczególnie zasłużonym dla Akademii Sztuki w Szczecinie osobom:

-      Prof. dr hab. Mariannie Radomskiej-Tomczuk

-      Piotrowi Krzystkowi – Prezydentowi Miasta Szczecin

-      Olgierdowi Geblewiczowi – Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.                                                                                                                                                                                                                                                             

Rektor
dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS