Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów
Skład broni
Wystawa Karoliny Babińskiej w Galerii Skala
Karolina Babińska "Skład broni"
 
19.03-09.04.2021
 
Galeria SKALA
 
link do wydarzenia:
 
kuratorka:
Jagna Domżalska
Karolina Babińska jest autorką epizodycznych instalacji site-specific. Tym razem odwołuje się do dawnej funkcji miejsca, w którym znajduje się galeria SKALA i redakcja „Czasu Kultury” – kiedyś mieścił się tam zakład rusznikarski. Zderzenie charakteru działalności, która toczy się tu obecnie, z jego przeszłością oraz sytuacja walki polskich kobiet stały się bodźcem do namysłu nad znaczeniem tytułowego związku frazeologicznego. Jego wewnętrzne napięcia skłaniają artystkę do rozważań o obecności ukrytej przemocy i o związanej z nią bezsilności.Babińska konstruuje opowieść, na którą składają się prace w formie pojedynczych znaków, spostrzeżeń, budujących opis pewnego krajobrazu. Tytułowy SKŁAD BRONI pozwala jej objąć skojarzenia takie jak opór, atak, bierność. Składanie broni może oznaczać jej magazynowanie ale też poddanie się, rezygnację. Babińska jednak proponuje literalnie: analizę jej składu. Próbę jej rozpracowania, rozgryzienia, rozebrania na czynniki pierwsze, które oswaja i przywraca poczucie kontroli. Znajomość podstawowych elementów danej sytuacji, w tym wypadku stanu zagrożenia, otwiera możliwość przearanżowania owych składników tak by stały się rzeczywistym narzędziem samoobrony wobec opresji. Uruchamia potencjał zmiany.

Artystka rozdziela wypowiedź na dwie przeciwstawne przestrzenie. Pomieszczenie galerii jest poświęcone refleksji nad językiem. Wskazuje na to, że to język widzialny, symboliczny, polityczny, język interfejsu, jest formą opresji, w momencie gdy pozostaje nierozpoznany lub nieprzechwycony. Należy się mu przyjrzeć by zdefiniować przeoczaną przemoc i manipulację. Pod galerią zaś umieszcza prace związane już bezpośrednio z przemocą. w świetle i porządku dochodzi do jej rozbrojenia, w mroku ma jednak pełną swobodę obecności.

Jagna Domżalska
 

Karolina Babińska (ur. 1986 r.) – artystka interdyscyplinarna, mieszka i pracuje w Szczecinie. Absolwentka tamtejszej Akademii Sztuki. Zrealizowała dyplom w pracowni Kamila Kuskowskiego w 2017 roku. Laureatka konkursu ProjectRoom w CSW Zamek Ujazdowski w 2018 i finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii w 2017 roku. Otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Szczecina w 2019 roku. Wypowiada się głównie w obszarze instalacji, ale również fotografii i wideo, pisze. Związana także ze środowiskiem literackim i teatralnym, autorka scenografii teatralnej i aranżacji wystaw. Artystka kontestuje rzeczywistość, także świat sztuki. Tworzy konceptualne instalacje o silnym zabarwieniu krytycznym i filozoficznym. Powstawanie jej prac inspirowane jest zastanym kontekstem miejsca lub czasu, służącym jako punkt wyjścia do artystycznej interpretacji