Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki muzyczne
śpiew solowy
I stopnia
 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek)  

Pałac Ziemstwa Pomorskiego, ul. Niepodległości 40
11.00 zebranie informacyjne - Sala Koncertowa nr 100 I pięrto

 

I etap:
Sala Koncertowa nr 100  I piętro
godz. 11.10  - egzamin indywidualny - śpiew solowy

Akompaniatorzy dostępni są w celu odbycia próby od godz. 9.00 – 11.00.

Irina Paliwoda sala 101, Krzysztof Figiel sala 107


II etap:
dla osób, które zaliczyły pozytywnie I etap i uzyskały min 18 punktów.
Informacja o kandydatach, którzy dostali się do II etapu zostanie podana ok. godz. 14.00 na tablicy ogłoszeń parter przy wejściu.

Sala 05 parter
godz. 15.00 - egzamin indywidualny - uzdolnienia muzyczne

Sala 104 I piętro
godz. 15.30 - egzaminy indywidualne - predyspozycje ruchowe / recytacja

Sala Koncertowa nr 100 I piętro
godz. 17.00 - egzaminy indywidualne - śpiew solowy / autoprezentacja - rozmowa kwalifikacyjna
pliki do pobrania
Kierunek: wokalistyka, specjalność: śpiew solowy
 
Egzamin obejmuje:

Etap I:

Egzamin ze śpiewu solowego z akompaniamentem fortepianu. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe lub songi musicalowe). Obowiązuje wykonanie dwóch dowolnych utworów, w tym jednego w języku polskim – do 25 punktów.

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

Etap II:

- Wykonanie dwóch zgłoszonych utworów (jeden utwór z I etapu może być powtórzony) – do 25 punktów,

- Własna interpretacja opanowanych pamięciowo: wiersza klasycznego oraz fragmentu współczesnej prozy – do 15 punktów,

- Zaimprowizowanie ruchu do dwóch dowolnie wybranych fragmentów muzycznych w kontrastujących charakterach – do 15 punktów,

- Egzamin z uzdolnień muzycznych (słuchu, rytmu, pamięci muzycznej) – do 20 punktów.

- Autoprezentacja-rozmowa kwalifikacyjna – 25 punktów.


Kandydat zalicza egzamin, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

 
Uwaga! Studentami kierunku wokalistyka mogą zostać osoby, które pomyślnie zdały egzamin wstępny. Od kandydatów nie jest wymagane przygotowanie wokalne oraz muzyczne.