Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki muzyczne
śpiew solowy
II stopnia
21 czerwca 2022 roku (wtorek)    
Pałac pod Globusem, pl. Orła Białego 2

Sala Kameralna  nr 102
godz. 14.00
Dodatkowy egzamin indywidualny z kształcenia słuchu dla kandydatów, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych

Sala Kameralna  nr 102
godz. 15.00 egzamin indywidualny – śpiew solowy / autoprezentacja - rozmowa kwalifikacyjna
pliki do pobrania
Egzamin obejmuje:

1. Śpiew solowy z akompaniamentem fortepianu. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe).

Kandydaci przygotowują cztery utwory (w tym jeden w języku polskim): dwie pieśni i dwie arie. 

Kandydat zdaje egzamin ze śpiewu solowego, jeśli uzyska z niego co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

2. Autoprezentacja-rozmowa kwalifikacyjna – do 25 punktów.


Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 50 punktów za egzamin.

Uwaga: Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie
do egzaminu. Za wyżej wymienione egzaminy kandydat nie otrzymuje punktów.