Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Statut
Statut Akademii Sztuki w Szczecinie
tekst jednolity 20.03.2023
Statut uczelni to dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.
Obecna wersja Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie została zatwiedzona przez Senat AS w dniu 20 marca 2023 r.