Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Statut
Statut Akademii Sztuki w Szczecinie
tekst jednolity 29.12.2022 r.
Statut uczelni to dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.
Obecna wersja Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie została zatwiedzona przez Senat AS w dniu 29 grudnia 2022 roku.