Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Statut
Statut Akademii Sztuki w Szczecinie
tekst jednolity z dnia 10.10.2023
Statut uczelni to dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.
Obecny Statut Akademii Sztuki w Szczecinie został zatwierdzony przez Senat AS w dniu 10.10.2023