Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Strategia uczelni
Strategia Akademii Sztuki w Szczecinie
na lata 2020-2024
 
pliki do pobrania
Rektory Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Mirosławy Jarmołowicz prof. AS

Strategia jest zgodna ze Statutem i Misją Akademii Sztuki w Szczecinie, która od początku jej istnienia opiera się na wszechstronnym kształceniu artystów w obszarze sztuki, których aktywność artystyczna, zawodowa powinna przekładać się na upowszechnianie i rozwój kultury i dziedzictwa narodowego i jej wkład w rozwój kultury w ujęciu międzynarodowym.

MISJA AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE
Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych dziedzinach Sztuki. Jej celem jest promocja talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją działalność artystyczno-naukową integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna we wszystkich obszarach życia społecznego. Akademia Sztuki w Szczecinie prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.