Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Grafiki
Studentki AS z prezydenckimi stypendiami!
 
 
Maria Kopytko (Wydział Wzornictwa) oraz Weronika Zieziulewicz (Wydział Grafiki) zostały stypendystkami w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. 

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego – pisze Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej - Jego celem jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.  

O stypendium ubiegało się 75 osób, z czego 53 studentów i 22 doktorantów. Komisja Stypendialna wyróżniła 10 studentów oraz 9 doktorantów. Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wyniosła 10 000 zł brutto, a maksymalna wysokość stypendium dla doktoranta – 30 000 zł brutto. 
 
Pełną listę laureatów znajdziecie pod linkiem:  

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131335.asp?soid=49FEA976C13E4BD8926B27214F14877D