Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Stypendia
stypendium dla osób niepełnosprawnych
 
Student ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych obowiązkowo składa:
1. prawidłowo wypełniony wniosek (załącznik nr 3) ze wszystkimi podpisami, wypełnionymi kratkami i oświadczeniami
2. oświadczenie RODO – załącznik nr 10
3. oświadczenie w sprawie świadczeń – załącznik nr 9
4. oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż na jednymkierunku studiów zbieramy przy odbiorze decyzji – załącznik nr 5
5. dokument stwierdzający niepełnosprawność – do wglądu