Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wokalny
Sylwia Burnicka – Kalischewska
 dr hab. 
 profesor uczelni
Dr hab. Sylwia Burnicka–Kalischewska, prof. AS – sopran - jest doświadczoną śpiewaczką operową, absolwentką klasy śpiewu solowego prof. Urszuli Trawińskiej-Moroz (uczennicy Ady Sari) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Swoje umiejętności wokalne doskonaliła pod okiem Marii Fołtyn, prof. Bożeny Betley oraz Ryszarda Karczykowskiego. Posiada stopień doktora nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski 2002) w zakresie językoznawstwa ogólnego. Stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka został artystce nadany decyzją Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w 2012 r. W roku 2016 uzyskała stopień doktora habilitowanego w tej samej uczelni. Do najczęściej wykonywanych ról tak w formie scenicznej, jak i koncertowej należą: I, II Dama w „Czarodziejskim flecie", Donna Elvira w operze „Don Giovanni", Hrabina Almaviva w „Weselu Figara“ W.A. Mozarta, Rosalinda w "Zemście nietoperza" J. Straussa, Gertruda w "Jasiu i Małgosi" E. Humperdincka, Leonora w „Trubadurze", Amelia w „Balu maskowym“ G. Verdiego oraz Zofia w spektaklu „Maria Callas. Lekcja śpiewu“ T. McNally. Występy sceniczne oraz recitale wokalne zawiodły ją na sceny niemieckie w: Berlinie, Bremie, Hannoverze, Hamburgu, Erlangen, Saarbrücken, Pforzheim, Wuppertal, Kilonii, Münster, Mannheim, Regensburgu, Dortmundzie, Hamm, Osnabrück, Schwedt, Schwäbisch Hall, Düsseldorfie, Lubece, a także do Danii, Szwajcarii, Włoch, Francji, Austrii i do USA. Przez wiele lat koncertowała jako solistka w całej Polsce z ramienia Filharmonii Narodowej w Warszawie. Sopranistka występowała w ramach XXXVII Festiwalu im. Stanisława Moniuszki w Kudowie Zdroju, V Festiwalu Operowego w Bydgoszczy, II Spotkań Operowych w Grudziądzu, VII i VIII Festiwalu Pokoju w Jaworze, Usedomer Musikfestival oraz Internationaler Giulio-Perotti-Gesangsfestival in Ueckermünde. Śpiewała pod batutą takich dyrygentów jak: Henryk Czyż, Ryszard Dudek, Andrzej Knapp, Wojciech Szaliński, Zbigniew Powolny, Bogdan Hoffmann, Eugeniusz Kus, Antal Barnas, Friedmar Bellmann, Włodzimierz Porczyński, Jacek Kraszewski, Barbara Halec, Dariusz Dyczewski, Urs-Michael Theus i innych. Nagrywała dla TV Szczecin, TV Porion, Radio Deutsche Welle, TV i Radio NDR, Radio MV. Za wybitną działalność na rzecz kultury została uhonorowana z rąk Burmistrza Miasta Ueckermünde złotą statuetką KULTUR-UECKERICH 2013, określaną jako Oscar Ueckermünde. Od października 2013 r. prowadzi klasę śpiewu solowego w Akademii Sztuki w Szczecinie, w której zatrudniona jest na stanowisku profesora uczelni. Sylwia Burnicka–Kalischewska jest inicjatorką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Giulio Perottiego w Ueckermünde (Niemcy), którego pozostaje dyrektorem artystycznym od 2010 roku. Patron konkursu stał się bohaterem pierwszej na świecie monografii autorstwa Sylwii Burnickiej–Kalischewskiej "Von Ueckermünde nach New York. Giulio Perotti – Startenor des 19. Jahrhunderts" wydanej w języku niemieckim (2016). Jest inicjatorką i dyrektorem artystyczynym Międzynarodowego Konkursu Wokalnego BEL CANTO online, organizowanego od 2021 r. przez Stowarzyszenie Muzyczne "Musikverein BEL CANTO Ueckermünde" e.V. w Niemczech, którego jest założycielką i przewodniczącą od 2014 r. Poza licznymi artykułami z zakresu językoznawstwa, muzykologii i wokalistyki, pod redakcją Sylwii Burnickiej–Kalischewskiej w 2017 roku ukazała się dwujęzyczna (polski, niemiecki) monografia wieloautorska "Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik". Artystka jest wpółredaktorem monografii wieloautorskich "Wokół muzyki Feliksa Nowowiejskiego" (2018), "Kultura muzyczna Szczecina 1884-2014" (2018) oraz niemieckiej wersji tej pozycji "Die Musikkultur in Stettin 1884-2014" (2018). Jest również autorką interdyscyplinarnej monografii "Intonacja mowy rosyjskiej a intonacja muzyczna w operze Piotra Czajkowskiego 'Dama Pikowa' w ujęciu psycholingwistycznym" (2018) oraz monografii "Muzyczno-literacka przestrzeń cyklu pieśni „Myrten” op. 25 i jej znaczenie dla jakości wykonawstwa artystycznego" (2019), jak również niemieckiego odpowiednika tego wydania "Die Verbindung der musikalisch-literarischen Dimensionen innerhalb des Liederzyklus „Myrten“ op. 25 von Robert Schumann und ihre Bedeutung für die künstlerische Praxis" (2019). Uczniowie i studenci Sylwii Burnickiej–Kalischewskiej są laureatami międzynarodowych konkursów wokalnych w Polsce, Niemczech, Czechach, Estonii, Finlandii, Portugalii, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Grecji, Serbii, Brazylii, Japonii, Australii, Rosji, na Węgrzech, Ukrainie, Cyprze, we Włoszech, Francji, Kanadzie, Rumunii, Wielkiej Brytanii i USA. Jej udziałem było przygotowanie ze studentkami pierwszego dyplomu licencjackiego z wokalistyki w historii Akademii Sztuki w Szczecinie oraz pierwszego dyplomu magisterskiego tejże uczelni. Jest absolutną pasjonatką pedagogicznej strony zawodu śpiewaka. Do pracy z podopiecznymi podchodzi z wielką pokorą i traktuje ją jak swoistą misję, dzieląc się ze studentami swoim bogatym doświadczeniem wokalnym.