Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Sylwia Seul-Michałowska
 dr
 adiunkt
adiunkt na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie

Dorobek: I. Monografie: 1. Teenager in blog. Emotions and activity. Szczecin: Zapol, 2017.  2.  Kontekst społeczny w późnym dzieciństwie a rola ucznia. Kraków: Oficyna Wydawnicza  Impuls, 2009.  3. Oczekiwania nauczyciela a wyniki nauczania. Szczecin: Wyd. US, 1995.  oraz  II.  Materiał dydaktyczny dla studentów Kolegium Sztuk Wizualnych i Kolegium Sztuk Muzycznych. Jak widzę? Dlaczego. Elementy psychofizjologii widzenia.Szczecin: Zapol, 2020. Jest również autorką ponad stu prac w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz czynną uczestniczką konferencji naukowych. 

Dydaktyka:  Psychologia, Psychologia z Psychologią Muzyki, Psychologia Muzyki, Metodologia Pracy Naukowej,  Psychofizjologia Widzenia, Psychologia i Socjologia Reklamy.

Wykształcenie: mgr psychologii; dr nauk hum. w zakresie psychologii, UAM Poznań (promotor: prof. zw. Jerzy M. Brzeziński dr hab.); Neurokognitywistyka wieku dojrzałego, PUM Szczecin (studia podyplomowe).