Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Syntopia
 
Organizacja:
Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuki w Szczecinie
Stowarzyszenie Wspierania Nauki, Sztuki i Technologii Medea
 
Kuratorzy:
dr hab. Andreas Guskos prof. AS
dr Ewelina Adam-Wadas
mgr Jakub Palka
 
miejsce:
Grecja
 
Wystawa Syntopia jest wydarzeniem cyklicznym w trakcie którego prezentowane są prace z zakresu współczesnej cyfrowej architektury i sztuki elektronicznej.
 
Pierwsza edycja wystawy odbyła się w ramach Siódmego Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii Medea 2019 Złamana Symetria w dniach 31.08 – 7.09.2019r. Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Atenach, w Grecji.
Druga edycja wystawy Syntopia Wirtualne Światy odbyła się w ramach Ósmego Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii Medea 2020 Horyzont Zdarzeń w dniach 1-8 września 2020 r. Wydarzenie będzie miało miejsce w Gallery Of The Cyclades na wyspie Siros w Grecji. 
 
Trzecia edycja wystawy Syntopia NOESIS odbyła się  w ramach Dziewiątego Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii Medea 2021 Mutacje w dniach 4-11 września 2021 r. Wydarzenie miało miejsce Centrum Nauki i Technologii NOESIS w Salonikach w Grecji.
 
Nazwa wystawy wywodzi się z greckiego συντοπία (σύν – z, wspólnie, razem, równocześnie; τόπος – obszar, miejsce, lokacja). W biologii termin ten oznacza równoczesne występowanie dwóch gatunków w tym samym siedlisku, w szczególności na tyle bliskich, że może wystąpić między nimi zjawisko hybrydyzacji. Termin ten został również użyty przez neuropsychologa prof. Ernsta Pöppela do określenia radykalnego przejścia od sumatywnego do współtwórczego łączenia się dyscyplin. Prof. Piotr Zawojski umieścił syntopię w tytule swojej książki o cyberkulturze, gdzie możemy przeczytać o niej: „w odróżnieniu od utopii, forma spotkania różnorodnych idei, systemów wiedzy, metodologii, odmiennych dyscyplin poznawczych, rozmaitych form aktywności człowieka. Nie ma ona postaci amalgamatu, w którym poszczególne elementy tracą swoją tożsamość i istotę, ale stanowi przykład na to, jak w ramach interdyscyplinarnego spotkania można przekroczyć ograniczenia specjalizacji w ramach poszczególnych dyscyplin, a także poszukiwać dla nich wspólnych płaszczyzn.” (P. Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, POLTEXT, Warszawa 2010, s. 74.)
Laureaci 1 edycji: 
 
- Banachowicz Andrzej
- Chukhov Pavel
- Fiuk Piotr
- Gębuś Monika
- Krukowska Kamila
- Marcinkowski Arkadiusz
- Pawłowski Mirosław
- Rezanov Matvey
- Roguszczak Joanna
- Sibinský Marek
- Slavin Ran
- Szrajber Rafał
- Targosz Beata Anna
- Zawojska-Kuriata Dominika
 
Laureaci 2 edycji: 
 
- Fiuk Piotr
- Flat Andrey
- Janecka Zuzanna
- Kempińska Weronika
- Lameka Karina
- Mazur Agnieszka
- Miłowska Martyna
- Mozga Klaudia
-Marcinkowski Arkadiusz
- Perim Andre
- Rezanov Matvey
- Szrajber Rafał
- Targosz Beata Anna
- Ufniarz Diana
- Wachowicz Andrzej
- Zapała Gabriela
- Zawojska-Kuriata Dominika