Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Sztuka i edukacja artystyczna w perspektywie transkulturowej (TPAAE)
 
Beneficjenci:
Academy of Art in Szczecin (Poland) – koordynator
National Museum in Szczecin (Poland)
Università degli Studi di Macerata (Italy)

Partnerzy:
Pwani University, Kilifi (Kenya)
Kenyatta University, Nairobi (Kenya)
Beneath the Baobabs. Distant Relatives Events Limited, Kilifi (Kenya)
 
Projekt TPAAE, finansowany z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020, jest realizowany przez konsorcjum składające się z sześciu instytucji: Akademii Sztuki w Szczecinie – koordynator (Polska), Muzeum Narodowego w Szczecinie (Polska), Uniwersytetu w Macerata (Włochy), Uniwersytetu Pwani (Kenia), Uniwersytetu Kenyatta (Kenia) oraz Distant Relatives Events Ltd (Kenia).

W ramach projektu, opartego w głównej mierze na dzieleniu się wiedzą pomiędzy partnerami, zostanie otwarta specjalizacja w obszarze sztuki, kultury i designu na Uniwersytecie Pwani, we współpracy z Uniwersytetm w Macerata specjalizującym się w edukacji transkulturowej i Uniwersytetem Kenyatta - jedyną uczelnią wyższą w Kenii oferującą edukację w dziedzinie sztuk pięknych. Za powołanie specjalizacji w zakresie edukacji artystycznej na poziomie Diploma i Bachelor’s na Uniwersytecie Pwani jest odpowiedzialna przede wszystkim Akademia Sztuki w Szczecinie.

Edukacja artystyczna na Uniwersytecie Pwani jest wspierana organizacją Festiwalu DUOS, polsko-kenijskiego festiwalu artystycznego opartego na wymianie wiedzy i współpracy pomiędzy artystami z Akademii Sztuki w Szczecinie i z wybrzeża Kenii. Festiwal obejmuje różne dziedziny sztuki, w tym m.in. modę, taniec, malarstwo, fotografię, rzeźbę i instalację oraz filmy. Jego pierwsza edycja odbyła się w dn. 9-27 marca 2021 r. wraz z finałem w Kilifi k. Mombasy na kenijskim wybrzeżu (w dn. 25-27 marca 2021 r.).

Praca w ramach Festiwalu DUOS jest realizowana w grupach roboczych składających się z polsko-kenijskich duetów artystycznych i pięcioosobowych grup studenckich. Efekty kolejnych edycji wydarzenia będą prezentowane na wystawach w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Pierwsza taka wystawa planowana jest na październik br.

W ramach projektu zostaną stworzone i zaimplementowane rozwiązania wspierające edukację artystyczną w Kenii oraz będzie organizaowany polsko-kenijski Festiwal Sztuki i Kultury „DUOS”, nad którym obejmie Patronat Honorowy Ambasada Rzeczpospolitej Polski w Nairobi.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Marie Sklodowska-Curie Actions, Research and Innovation Staff Exchange, Horizon2020 (nr Umowy Grantowej 872718).

Więcej informacji nt. projektu oraz samego Festiwalu można uzyskać na dedykowanej stronie internetowej (dostępna w języku angielskim): https://tpaae.eu

Ambasada RP w Nairobi objęła patronat honorowy nad Festiwalem DUOS.
https://www.gov.pl/web/kenia/honorowy-patronat-ambasady-rp-w-nairobi-nad-festiwalem-duos

Można nas też obserwować na Facebooku:
https://www.facebook.com/TPAAEproject