Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych (TICASS)
 
strona projektu:
http://ticass.eu
 
Czas trwania projektu:
54 miesięcy
Data rozpoczęcia projektu:
1 maja 2017
Data zakończenia projektu:
31 październik 2021
Kwota finansowania z Komisji Europejskiej:
630 000 Euro
Jednostka prowadząca z Akademii Sztuki w Szczecinie:
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów w Szczecinie
Technologie wizualne mają ważne znaczenie dla repertuaru najistotniejszych ludzkich kompetencji, ponieważ wraz z nimi pojawia się nowy język wizualnej narracji oraz nowy sposób odczytywania znaków wizualnych. Ażeby rozpoznać i opisać możliwości i ograniczenia charakterystyczne dla technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze my, badacze instytucji partnerskich w ramach projektu TICASS, stawiamy następujące pytania:

JAK LUDZIE W RÓŻNYCH MIASTACH ODCZYTUJĄ I POSTRZEGAJĄ ZNAKI WIZUALNE, IKONY, KODY QR, OBRAZY DIAGNOSTYCZNE I GRAFIKI CYFROWE?

JAK TECHNOLOGIE WIZUALNE FUNKCJONUJĄ W RÓŻNYCH MIASTACH, RÓŻNYCH KRAJACH I NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH?

W projekcie TICASS podchodzimy do powyższych pytań w ramach współpracy zarysowanej wzdłuż osi północ-południe, zarysowując graficzną linię od Wielkiej Brytanii do Republiki Południowej Afryki (poprzez Polskę, Republikę Czeską i Włochy).
Wybór Partnerów w projekcie jest oparty na podobieństwach i różnicach, które pzowalają nam wziąć pod uwagę uwarunkowania społeczne, polityczne, historyczne, klimatyczne i kulturowe w trakcie poszukiwania wspólnych wartości tak kulturowych, jak i ogólnoludzkich.
W ramach projektu TICASS będziemy badać różne obrazy będące namacalnymi kulturowymi fenomenami, ażeby rozpoznać ich nienamacalny sens, znaczenie i wartość, które będą służyć celom edukacyjnym oraz przyczynią się do podniesienia poziomu świadomości i krytycznej percepcji a także zrozumienia specyfiki różnych krajów zaangażowanych w projekt TICASS.
Dzięki temu planujemy wypracować Zintegrowaną Teorię Edukacji Wizualnej, która ułatwi mobilność w wielości wizualnych komunikacji.
Na tej podstawie chcemy przygotować Raport z Rekomendacjami dla Edukacji w obszarze Sztuki, Mediów i Projektowania przeznaczonymi dla instytucji eukacyjnych na poziomie wyższym.

Zatem, projekt TICASS ma na celu przyczynienie się do rozwoju współpracy międzynarodowej, nabycie nowych umiejętności i wsparcie rozwoju zawodowego w obszarze badań i innowacji. Wymiana międzynarodowa i transkontynentalna pomiędzy badaczami przyczyni się do wzmocnienia świadomości na temat ludzkiej kondycji w ikonosferze, co ma szczególne znaczenie dla społeczeństwa opartego na wiedzy zgodnie z zasadami przewodnimi dla Kreatywnej Europy i Kreatywnej Afryki.

Instytucje uczestniczące w projekcie:

Akademia Sztuki w Szczecinie (AASZ) – Polska, Koordynator;
Università degli Studi di Macerata (UNIMC) Włochy, Beneficjent;
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) – Wielka Brytania,
Beneficjent;
Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura (SENK) – Polska, Beneficjent;
Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (UJEP) – Republika Czeska, Beneficjent;
Pwani University (PUC) - Kenia, Partner
 
Zespół badawczy:
dr hab. Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz - Główna Koordynatorka
prof. Zbigniew Romańczuk
dr Magdalena Małachowska
mgr Radosław Nagay,
prof. Łukasz Skąpski,
prof. Aurelia Zajączkowska-Mandziuk,
prof. Zbigniew Rogalski,
prof. Aleksandra Ska,
prof. Małgorzata Szymankiewicz,
dr Jarosław Lubiak,
prof. Kamil Kuskowski,
prof. Zofia Wollny