Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Technologies of Imaging in Urban Communication - Report 1 from Poland (Szczecin)
redakcja: Elżbieta Perzycka, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
redakcja
Elżbieta Perzycka, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
 
autorzy
Elżbieta Perzycka; Lidia Marek; Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz; Sylwia Bąkowska; Magdalena Małachowska; Adela Machova; Grażyna Czubińska; Agnieszka Szajner; Roman Mazur; Sandra Malinowska; Anna Rosiak; Pavel Mrkus; Daniel Hanzlik; Radosław Nagay; Lukasz Pater; Zbigniew Romańczuk; Flavia Stara; Rosita Deluigi; Giuseppe Capriotti; Karolina Zawiślak; Łukasz Skąpski; Maria Czerepaniak-Walczak; Isabelle Crespi; Alessandra Fermani; Morena Muzi; Stefano Polenta; Marta Scocco; Raffaele Tumino; Kitso Lelliott; Palesa Shongwe; Noluvuyo Mjoli; Sharon Coetzer; Nobunye Levin; Lauren Mulligan; Kulani Nkuna; Andrea Hayes
 
recenzja naukowa
Jarosław Janio (Santa Ana College, USA)

korekta językowa
Elizabeth Gagnon


identyfikacja wizualna
Anna Witkowska


projekt i skład
Natalia Janus-Malewska

Publication prepared within the project, which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 734602.

Published by: Wydawnictwo Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie

This is an open access publication. The work is distributed under the terms of a Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Licence (CC-BY-NC-ND).
Details of this license are available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Publikacja dostepna pod adresem: https://zenodo.org/record/4036096#.YP-5z-3RZTZ

Szczecin, 2019

 
Książka zawiera cząstkowe efekty badań zrealizowanych w ramach projektu „Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych” (TICASS). Prezentuje zebrany i przeanalizowany materiał dotyczący przekazów wizualnych w miejskich przestrzeniach publicznych w Polsce na studium przypadku Miasta Szczecin. Te badania i analizy, oparte na modelu analizy komunikacji wizualnej Paula Martina Lestera, są ważne, ponieważ wszystkie współczesne społeczeństwa w Europie i na świecie mają na celu rozwiązanie problemów komunikacji w miastach, w ich przestrzeni publicznej nasyconej obrazami, które mogą być różnie (dokładnie, niepoprawnie, fałszywie) odczytywane przez mieszkańców miasta, czy to przez mieszkańców, turystów, przyjezdnych czy badaczy. Tekst miejski ma charakter polifoniczny w swej różnorodności treści i form, ale też jest pełen sprzeczności, a czasem absurdów, paradoksów i palimpsestu, co wymaga określonych kompetencji do jego lektury i wykorzystania poznawczo-funkcjonalnego.