Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Technologies of Imaging in Urban Communication - Report 2 from Kenya (Kilifi)
redakcja: Elżbieta Perzycka, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
redakcja
Elżbieta Perzycka, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

autorzy
Elżebieta Perzycka; Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz; Lidia Marek; Adela Machova; Daniel Hanzlik; Ales Loziak; Pavel Mrkus; Alexander Muthanga; Monika Zawadzki; Stephen Muoki; Stephen Owino; Audrey Mbogho; Tsawe-Munga Chidongo; Francis Wokabi; Radosław Nagay; Zdenek Svejkovsky; Anna Watoła; Jarosław Lubiak; Michael Maua; Łukasz Skąpski; Tomas Pavlicek; Roman Mazur; Grażyna Czubińska; Agnieszka Szajner; Karolina Zawiślak; Rosita Deluigi; Flavia Stara; Giuseppe Capriotti; Stefano Polenta; Raffaele Tumino; Maria Czerepaniak-Walczak; Alexander Muthanga; Małgorzata Szymankiewicz

recenzja naukowa
dr hab. Eunika Baron - Polańczyk, prof. UZ (University of Zielona Góra, Poland)

korekta językowa
Elizabeth Gagnon

identyfikacja wizualna
Anna Witkowska

projekt i skład
Natalia Janus-Malewska

This is an open access publication. The work is distributed under the terms of a Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Licence (CC-BY-NC-ND). Details of this license are available at http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/4.0/
 
ISBN 978-83-951340-9-8

Publikacja dostępna pod adresem: https://zenodo.org/record/4036096#.YP-5z-3RZTZ

Wydawnictwo Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie

Szczecin 2019
Książka zawiera cząstkowe efekty badań zrealizowanych w ramach projektu „Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych” (TICASS). Prezentuje zebrany i przeanalizowany materiał odnoszący się do przekazów wizualnych w miejskich przestrzeniach publicznych w Kenii, na przykładzie hrabstwa Kilifi, na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Te badania i analizy, oparte na modelu analizy komunikacji wizualnej Paula Martina Lestera, są ważne, ponieważ wszystkie współczesne społeczeństwa w Europie, Afryce i na świecie stawiają na rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w swoich miejskich przestrzeniach publicznych nasyconych obrazami, które mogą być różnie (dokładnie, niepoprawnie, fałszywie) odczytywane przez mieszkańców miasta, czy to przez mieszkańców, turystów, gości czy badaczy. Tekst miejski ma charakter polifoniczny w swej różnorodności treści i form, ale też jest pełen sprzeczności, a czasem absurdów, paradoksów i palimpsestu, co wymaga określonych kompetencji do jego lektury i wykorzystania poznawczo-funkcjonalnego.